www.karakter.dk - frit valg og gennemsigtighed

Type: Analyser
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Loven om frit valg af folkeskole indenfor og over kommunegrænser stiller krav om øget gennemsigtighed. Derfor har CEPOS udarbejdet et karaktergennemsnit per skole ved 9. klasses afgangsprøve for årene 2000 - 2004. CEPOS har ligeledes beregnet gennemsnittet per skole for den samlede femårige periode. Tallene viser om eleverne på en given skole i gennemsnit klarer sig bedre eller dårligere end eleverne på andre skoler samt udviklingen på den pågældende skole over tid. CEPOS foreslår, at tallene i fremtiden kombineres med andre relevante oplysninger vedrørende landets skoler.

Fodnoter

  Tags

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 36,0 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 36,0 KB

  Del denne side