www.karakter.dk - frit valg og gennemsigtighed

Type: Analyse
Table of contents×

Loven om frit valg af folkeskole indenfor og over kommunegrænser stiller krav om øget gennemsigtighed. Derfor har CEPOS udarbejdet et karaktergennemsnit per skole ved 9. klasses afgangsprøve for årene 2000 - 2004. CEPOS har ligeledes beregnet gennemsnittet per skole for den samlede femårige periode. Tallene viser om eleverne på en given skole i gennemsnit klarer sig bedre eller dårligere end eleverne på andre skoler samt udviklingen på den pågældende skole over tid. CEPOS foreslår, at tallene i fremtiden kombineres med andre relevante oplysninger vedrørende landets skoler.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 36,0 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 36,0 KB

  Del denne side