www.karakter.dk - mere åbenhed og gennemsigtighed

Type: Analyse
Table of contents×

Der er bred opbakning til at offentliggøre skolernes karaktergennemsnit ved 9. klasses afgangsprøve, som CEPOS gjorde det for 9. klasses afgangsprøve i 2004, og som CEPOS endnu engang har gjort for karaktergennemsnittet i 2005. Et flertal blandt forældre til skolesøgende børn på 56 pct. er tilhængere af, at man bør kunne sammenligne skolernes karaktergennemsnit ved 9. klasses afgangsprøve. Det viser en meningsmåling udført af analyseinstituttet CATINÉT for tænketanken CEPOS. Meningsmålingen viser endvidere, at 58 pct. af danskerne vil have resultaterne fra de nye nationale tests i folkeskolen offentliggjort. Blandt forældre med børn i skolealderen ønsker hele 72 pct., at kommunerne informerer om, hvordan den enkelte skole klarer sig i de nationale tests. Dermed er danskerne uenige med et folketingsflertal, som i september besluttede, at resultaterne fra de nationale tests ikke skulle offentliggøres. Undersøgelsen viser endvidere, at mange forældre føler sig dårligt informeret om kvaliteten af undervisningen. CEPOS mener, at hvis børn og forældre fuldt ud skal kunne udnytte det frie valg på skoleområdet, bør man udvikle og offentliggøre en klar landsdækkende standard for landets skoler, som kan bruges til at sammenligne skolerne på alle områder.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 38,4 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 38,4 KB

  Del denne side