www.undervisningseffekt.dk - hvad er undervisningseffekten? 2008

Type: Analyse
Table of contents×

Undervisningseffekten viser, hvordan eleverne på en given skole klarer sig sammenlignet med, hvordan man skulle forvente, at de ville klare sig ud fra forældrenes baggrund. Er undervisningseffekten for eksempel +0,2 har skolen løftet eleverne 0,2 karakterpoint højere end forventet. Nogle skoler formår at løfte eleverne en halv karakter højere, end man skulle forvente, mens andre ligger en halv karakter under det forventede. Dog ligger langt de fleste skoler mellem +0,3 og -0,3.

Sammenligning af undervisningseffekten er en forudsætning for at kunne identificere skoler, der opnår gode resultater, med henblik på at isolere årsagerne til disse, så andre skoler kan lære af det. Sidste år offentliggjorde CEPOS undervisningseffekter for 2004 og 2005. Nu offentliggøres tal for hele perioden 2002 – 2006, hvilket giver mulighed for at følge skolernes udvikling over tid, samt gør det muligt at lave en mere præcis model.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 72,2 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 72,2 KB

  Del denne side