Kra­ka for­slår et mere for­enk­let skat­te­sy­stem: Men kom­mer ikke i mål på trods af gode in­ten­tio­ner

Type: Debat
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

Kraka har foreslået et nyt, forenklet skattesystem for aktier, obligationer, bolig og pensionsopsparing. Hovedprincippet er, at kapitalindkomst beskattes med 10 pct. for indkomst under 120.000 kr. og 35 pct. over 120.000 kr. Rentefradraget sænkes også til 10 pct. for alle med kapitalindkomst på under 120.000 – i dag på op til 33 pct. Forslaget vil medføre, at OECD’s højeste skattetryk øges med 7,5 mia. kr.

Jeg vil gerne kvittere for, at Kraka kommer med et konkret forslag, hvor formålet er forenkling af kapitalbeskatningen. Alligevel er jeg skeptisk: Man kommer ikke i mål med forenklingen, og satserne for kapitalindkomst og beskatningen af pensionsopsparingen er fortsat høj. Endelig er der absolut ikke nogen grund til at øge skattetrykket markant, som Kraka lægger op til.

Den mest oplagte reform ville være at indføre en flad skat på al aktie- og kapitalindkomst på 25 pct., og holde bolig og pension ude af reformen. Man laver en nedsættelse af aktie- og renteskatten fra i dag op til 42 til 25 pct., og skal derfor kun kende et tal, når man handler med aktier. Samtidig reduceres rentefradraget fra (op til) 33 til 25 pct.

Forslaget vil indebære et mindre finansieringsbehov på 2,5 mia. kr., ifølge Finansministeriet. Det kan hentes fra det økonomiske råderum, der udgør 40 mia. kr. frem til 2030. Danmark har nogle af de højeste kapitalskatter i verden, og det dræner den danske velstand. Det indebærer, at mindre virksomheder har sværere ved at tiltrække kapital og søger udenlands.

Når man endelig vil forenkle kapitalskatterne, så gør det grundigt. Her kommer Kraka ikke i mål på trods af gode intentioner. Krakas forslag om at medtage pensionsafkast er uheldigt, fordi der ikke tages højde for, at pensionsafkast også beskattes gennem modregning af folkepension, så pensionsafkast beskattes hårdere end andet afkast. Desuden vil rigtig mange pensionister rammes af den høje afkastskat på 35 pct. Det er mere end dobbelt så højt som den nuværende pensionskat på 15,3 pct.

Samlet set risikerer Krakas forslag at erodere den brede tilslutning til arbejdsmarkedspensionerne.

Læs kommentaren i Børsen her: https://borsen.dk/nyheder/opinion/kraka-har-foreslaaet-et-forenklet-skattesystem-men-naar-ikke-i-maal?fbclid=IwAR2DFVuRnn5jWvqSCY4oonlelDJzlhvKGT3u2zxhfuHgwosFKpnUgNNT0rI

(Bragt i Børsen 27. august 2021)

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør