Men ingen er tjent med – og de færreste gider læse om – to parter, der slynger beskyldninger i hovedet på hinanden. Læseren får meget mere ud af at få besvaret det centrale spørgsmål, som er: Er det statens nedlukning af økonomien eller borgernes frivillige adfærd, der er vigtigst for pandemiens udvikling?

Når man svarer på dette spørgsmål, er det helt afgørende, at man forstår at adskille effekten af statens nedlukning fra effekten af borgernes adfærdsændringer. Mennesker reagerer nemlig på signaler og verdens tilstand udenfor. Selvom det i foråret var lovligt for flertallet at tage på arbejde og besøge venner, arbejdede mange hjemme og begrænsede deres sociale kontakter. Helt frivilligt og uden statens forbud.

Men Gardel vil ikke forstå sondringen mellem forbud og frivillig adfærd. Han hævder, at britiske forskere viser, at nedlukningen virkede. Men forskerne advarer meget tydeligt imod af overfortolke deres resultater, fordi »selv uden en formel nedlukning ville folk have holdt afstand og ændret adfærd for at begrænse covid-19.«

Pointen er altså, at studiet netop ikke sondrer mellem adfærd og nedlukning. De tager det hele under én hat, og derfor svarer studiet ikke på det centrale spørgsmål.

Men det gør andre studier. Gardel linker selv til et af dem, men tillægger det ingen værdi, fordi det er skrevet af professor ved Aarhus Universitet, Christian Bjørnskov, som Gardel har set sig sur på. Et studie i The Lancet skelner også mellem statens nedlukning og borgernes adfærd og finder ingen effekt af nedlukningen på antal døde. Andre studier viser, at pandemien udvikler sig ens i landene, uafhængig af politikernes indgreb, og – bemærkelsesværdigt – at politikken udvikler sig ens uafhængig af pandemiens udvikling, fordi landene blot kopierer hinandens nedlukningspolitikker mere eller mindre bevidstløst. Nogle studier finder en (lille) effekt af statens nedlukning, men den samlede konklusion er ikke desto mindre, at hvis man adskiller statens nedlukning og borgernes frivillige adfærd, så fremstår frivilligheden som det vigtigste i forhold til at håndtere covid-19-pandemien godt.

Svaret på første centrale spørgsmål er altså tæt på besvaret. Det næste spørgsmål er, om der var proportionalitet i statens magtanvendelse i forbindelse med nedlukningen. Det virker ikke sandsynligt, når effekten af nedlukningen var lille og måske helt fraværende.

(Bragt i Berlingske 12. oktober 2020)