Venstre og Social­de­mo­kra­tiet ekkoer Trump, når de vil spilde forsvars­mil­li­arder på at favorisere dansk forsvar­sin­du­stri

Type: Debat

Jeg støtter klart udvidelsen af forsvarsbudgettet til 2 pct. af bnp, men jeg er meget bekymret for den snigende protektionisme fra danske politikere, der præger debatten om udmøntningen af de 18 mia. kr. ekstra til forsvaret. Blandt andre Venstres forsvarsordfører Lars Christian Lilleholt, Socialdemokratiets forsvarsordfører Mogens Jensen og Dansk Metal advokerer for, at de 18 mia. kr. skal favorisere den danske forsvarsindustri og beskæftigelse.

Set fra et samfundsøkonomisk perspektiv bør de 18 mia. kr. – udover personel – bruges på det bedste materiel, uanset om det er produceret i Storbritannien, Sverige, USA eller andre lande. Hvis danske virksomheder er bedst til prisen, skal de have andel af de 18 mia. kr. Ellers ikke. Hvis ikke man følger den strategi, så får man et dårligere forsvar og spilder skatteydernes penge.

De 18 mia. kr. til forsvaret skaber ikke arbejdspladser. De arbejdspladser, der opstår i forsvarsindustrien, erstattes en til en af færre job andre steder i dansk økonomi. Derfor bør lobbyister og politikere ikke foregøgle, at udvidelsen af forsvarsbudgettet øger beskæftigelsen. Den samlede beskæftigelse vil være uændret

Der var al mulig grund til at være skeptisk over for Trumps “Buy American”-kampagne. På helt samme måde er jeg yderst skeptisk overfor “Køb dansk”-meldingerne fra de danske politikere.

En af dansk økonomis store fordele er, at vi ikke har tradition for statsstøtte. Virksomheder er vant til at operere på markeder med høj grad af konkurrence, hvor kun de mest produktive overlever.

Det er en klar medforklaring på, at vi er et af de lande i verden med højest produktivitet. Og køb dansk-klausuler er med til at undergrave denne danske styrkeposition.

Den frie markedsøkonomi og frihandel er helt afgørende for, at Vesten er Rusland fuldstændig økonomisk overlegne i dag. Lad os derfor udnytte markedsøkonomien og vores samhandel med andre lande til at få det bedst mulige forsvar til at bekæmpe Rusland: Så mantraet for de 18 mia. kr. bør ikke være “køb dansk”, men derimod “køb bedst”.

Bragt i Børsen d. 23. marts 2022.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør