Anti-amerikanismen i Europa

11 okt 2006, 12:00 - 11 okt 2006, 13:00
Vestergade 16, stuen, DK-1456 København K

De fleste husker de negative europæiske følelser, der rettedes mod præsident Ronald Reagan i 1980'erne. Samme had kan genfindes i den unisone europæiske beskrivelse af præsident George W. Bush.

Det er måske ikke underligt i en tid, hvor brede europæiske kredse endnu en gang ikke ønsker at blive inddraget yderligere i en konflikt der på flere måder minder om de varmeste dage under Den Kolde Krig. Men er der virkelig tale om et had til personerne Bush og Reagan, eller stikker en dybere anti-amerikanisme bag?

Redaktør, cand.mag. Bent Blüdnikow vil se nærmere på anti-amerikanismen i Europa, dens rødder og begrundelse, samt diskutere hvorvidt den er berettiget og hvad konsekvensen af anti-amerikanismen er. Forelæsningen bunder i en analyse, der kan læses i seneste nummer af magasinetUdenrigs, der udgives af Dansk Udenrigspolitisk Selskab.

CEPOS' frokostsymposia er åbne for alle interesserede, men med et maksimum antal på 25 personer. Deltagelse er gratis, ligesom alle er velkomne til at medbringe madpakke. Der serveres kaffe, thé og vand.

Tilmeld dig eventet

Annuller

Del dette arrangement