CEPOS Gå-hjem-møde: Den klassiske velfærdsstats værdigrundlag, syndefaldet og rationaliteten.

27 apr 2011, 09:00 - 27 apr 2011, 09:00

Forelæsningen vil på grundlag af de mange – ikke særligt oplysende – udsagn om velfærdsstaten, der faldt op gennem 50'erne, prøve at inddampe velfærdsstatens kerne: Den velfærdsstatslige utopi, mens den næsten lige så diffuse dystopi ikke vil blive behandlet ved denne lejlighed. Velfærdsstaten stiller som idealtype voldsomme krav til den enkelte, fordi den – dens prisværdige egenskaber ufortalt – forudsætter en værensorden, som mennesker har svært ved at leve op til. Syndefaldet har fundet sted, og derfor lander man let i en spænding mellem velfærdsstatens krav til den enkelte og selvsamme enkeltes tilbøjelighed til ”at sælge trepattede køer i Jesu navn”.  

Jørn Henrik Petersen (f. 1944) er professor og leder af Center for Velfærdsstatsforskning ved Syddansk Universitet. Tidligere prorektor ved Syddansk Universitet og fra 1998-2004 ansvarlig for opbygning af journalistuddannelsen med Center for Journalistik ved SDU. Var formand for TV2´s første bestyrelse 1988-1994 og været medlem af mange kommissioner og udvalg, senest Værdikommissionen fra 2011.

Tilmeld dig eventet

Annuller

Del dette arrangement