CEPOS Gå-hjem-møde: Er CSR et offentlig anliggende?

01 feb 2012, 09:00 - 01 feb 2012, 09:00

Corporate Social Responsibility (CSR) har hidtil hvilet på et frivillighedsprincip. Det har været op til de enkelte virksomheder selv at vurdere, hvorvidt CSR-initiativer skulle inddrages i virksomhedens strategi. Dette frivillighedsprincip bliver der imidlertid i stigende grad gjort op med. Både internationalt og nationalt stilles der i dag krav til virksomhederne, om at de skal efterleve og opfylde meget generelle krav om CSR. Eksempelvis i forbindelse med offentlige udbud.

Men er det myndinghedernes opgave at stille krav til og beslutte, hvordan virksomheder skal drives? Eller bør man lade det være op til virksomhederne at vurdere, hvilke sociale aktiviteter der for dem og deres kerneaktiviteter giver mening at indgå i? Og er det overhovedet alle virksomheder, der kan opfylde de til tider meget vidtgående krav, med risiko for konkurrenceforvridning til følge?

CEPOS afholder torsdag den 23. februar en debat, hvor der bl.a. vil blive stillet spørgsmål ved, hvorvidt CSR er et offentligt anliggende. Det, og en række andre forhold omkring CSR, kan du høre Stine Bosse, bestyrelsesmedlem i Rådet for Samfundsansvar og Casper Rose, professor ved CBS diskutere på dagen. Erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen, CEPOS, vil være moderator for debatten.

Se slides fra Caspar Rose HER

Henriette Kinnunen har foretaget analyser om CSR: CSR-krav ved offentlige udbud er konkurrenceforvridende og byrdefulde.

Stine Bosse
Stine Bosse var fra år 2003 til år 2011 koncernchef i Tryg fonden, og har siden besiddet en række forskellige bestyrelsesposter, der bl.a. omfatter BørneFonden og Nordea. Senest er Stine Bosse udpeget som bestyrelsesformand for Det Kongelige Teater og CONCITO. Stine Bosse er jurist fra Københavns Universitet og uddannet fra INSEAD, Wharton and Harvard i ledelse- og management programmer.

Caspar Rose
Caspar Rose er professor på Institut for International Økonomi og Ledelse på CBS, hvor han også er tilknyttet Center for Corporate Governance. Han har publiceret adskillige artikler i både danske og internationale tidsskrifter, som fokuserer på hvordan god selskabsledelse skaber værdi for virksomhederne. Derudover har Caspar Rose praktisk erfaring fra både Dansk Industri samt Danske Bank, hvor han arbejdede som chefanalytiker.

Tilmeld dig eventet

Annuller

Del dette arrangement