CEPOS Skattekonference 2007

08 okt 2007, 08:30 - 08 okt 2007, 16:30
Axelborg, Vesterbrogade 4A, København

Danmark er et af de OECD-lande med den laveste gennemsnitlige årlige arbejdstid for beskæftigede. En af årsagerne hertil er den høje danske marginalskat, der gør det mindre attraktivt at arbejde ekstra. Hovedtaleren på konferencen er nobelprismodtageren i økonomi fra 2004, professorEdward Prescott fra Arizona State University, som bl.a. vil tale om skattesystemets afgørende betydning for arbejdsudbud og velstand. Han har i sin forskning konkluderet, at forskelle i arbejdsudbuddet i høj grad kan forklares med forskelle i marginalskatten på arbejde. Bl.a. har han beregnet at Frankrig kunne øge velfærden med 19 %, hvis de nedsatte marginalskatterne til amerikansk niveau. Samtidig er det Prescotts forskning, som har leveret det teoretiske fundament for skattestoppet. Han vil desuden komme ind på, hvilke faktorer der har afgørende betydning for om lande bliver rige eller fattige.

Overvismand og professor Peter Birch Sørensen fra Københavns Universitet vil fremlægge sit syn på skat og arbejdsudbud og herefter vil der være debat mellem Peter Birch Sørensen og Edward Prescott. Her får deltagerne på konferencen mulighed for at stille spørgsmål til de to deltagere.

Adjunkt Martin Ljunge fra Københavns Universitet vil fremlægge en analyse af den svenske skattereform fra 1991, som er blevet kaldt ”Tax reform of the century”. Reformen indebar en markant sænkning af den øverste marginalskat. Martin Ljunge har en Ph.D. i økonomi fra University of Chicago.

Kontorchef Jens Lundsgaard fra OECD vil redegøre for OECDs syn på sammenhængen mellem indkomstskatter, vækst og jobs.

Skatteminister Kristian Jensen vil holde det første oplæg på konferencen.

Efter frokost holder førende danske økonomer oplæg og der sluttes af med en politisk debat med deltagelse af Leif Mikkelsen (NY), Poul Erik Christensen (RV), Christian Wedell-Neergard (K) og Erling Bonnesen (V).

Direktør Martin Ågerup, CEPOS, er ordstyrer.

Program


9.00 Direktør Martin Ågerup, Velkomst 

> MP3

> Video


9.05 Skatteminister Kristian Jensen (V)

> MP3

> Video


9.15 The Tax Reform of the Century

Adjunkt Martin Ljunge, Københavns Universitet

> MP3

> Video

> Præsentation


9.35 Professor og Nobelprismodtager Edward Prescott, Arizona State University, USA

> MP3

> Præsentation

 

10.35 Kaffe


10.50 Taxation and Labour Supply in Denmark

Professor og overvismand Peter Birch Sørensen, Københavns Universitet

> MP3

> Præsentation

 

11.20 Paneldebat mellem Edward Prescott og Peter Birch Sørensen

> MP3

 

12.05-13.10 Frokost

 

13.10 OECD perspektiver på indkomstskatter og jobs

Kontorchef Jens Lundsgaard, OECD

> MP3

> Præsentation

 

13.30 Udfordringerne for Danmark og det danske skattesystem

Cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

> MP3

> Præsentation

 

13.50 Økonomiske eksperters rolle i skattedebatten

Cheføkonom Carsten Valgreen, Danske Bank

> MP3

> Præsentation

 

14.10 Danmarks skattemaraton - er muren nået?

Cheføkonom Helge J. Pedersen, Nordea

> MP3

> Præsentation

 

14.30 Øg arbejdsudbuddet og velstanden - sænk skatten

Vicedirektør Tine Roed, Dansk Industri

> MP3

> Præsentation

 

14.50 Kaffe

 

15.15 Korte oplæg fra fire skatteordførere:

Leif Mikkelsen, Ny Alliance > Præsentation

Poul Erik Christensen, Radikale Venstre

Christian Wedell-Neergaard, Konservative

Erling Bonnesen, Venstre

> MP3

 

16.00 Paneldebat 

> MP3

 

16.30 Afslutning

Tilmeld dig eventet

Annuller

Del dette arrangement