Danmark og menneskerettighederne

23 apr 2007, 12:00 - 23 apr 2007, 13:00
Vestergade 16, stuen DK-1456 København K

FNs Menneskerettighedsråd afløste i juni 2006 FNs Menneskerettighedskommission, da sidstnævnte bl.a. led af alvorlige troværdighedsproblemer.

Menneskerettighedsrådets praksis har dog allerede givet anledning til kritik bl.a. på baggrund af dets hyppige kritik af Israel, rådets manglende fokus på alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i en række lande, herunder Sudans adfærd i Darfur, ligesom rådet er blevet kritiseret for ikke at fokusere nok på ytringsfrihed i forhold til religion.

Jacob Mchangama, der er cand.jur., MA i menneskerettigheder og demokratisering samt ekstern lektor i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet vil beskrive principper og værdier, der er centrale for menneskerettighederne og i denne forbindelse gøre status over Menneskerettighedsrådets første år.

Endvidere vil han komme med en række betragtninger, om hvorvidt det var klogt af Danmark at søge om medlemskab af Menneskerettighedsrådet.

> Lyt til symposiet med Jacob Mchangama (MP3)

> Læs Jacob Mchangamas essay The Triumph of Authoritarianism: An Assessment of the UNs Human Rights Council

CEPOS' frokostsymposier er et uformelt forum, hvor alle har mulighed for at deltage og diskutere udvalgte emner, som CEPOS beskæftiger sig med, eller som blot er aktuelle. Oplægsholderne er inviteret af CEPOS, men ideerne er ikke nødvendigvis udviklet af CEPOS eller med støtte fra CEPOS.

CEPOS' frokostsymposier er åbne for alle interesserede, men med et maksimum antal på 25 personer. Deltagelse er gratis. Der serveres kaffe, thé og vand, ligesom alle er velkomne til at medbringe madpakke. Oplægget vil blive lagt ud på denne side som MP3-fil umiddelbart efter mødet.Arrangement info

Event dato:
12:00 til 13:00 
23/04/07

Hvad er et frokostsymposium?

CEPOS ønsker at påvirke og engagere alle, der gør sig tanker om fremtiden.

Derfor introducerer CEPOS en række frokostmøder, som vi har kaldt "Frokostsymposier".

Politikere, erhvervsfolk, embedsmænd, rådgivere m.v. vil ved små helt uformelle møder diskutere udvalgte emner, som CEPOS beskæftiger sig med, eller som blot er aktuelle. Oplægsholderne er således inviteret af CEPOS, men ideerne er ikke nødvendigvis udviklet af CEPOS eller med støtte fra CEPOS.

Ordet symposium bruges normalt som en betegnelse for mindre videnskabelige konferencer, og vores frokostmøder har netop til hensigt at styrke og videreudvikle ideer, som især er fremmende for et frit og velstående samfund.

CEPOS' frokostsymposier er åbne for alle interesserede, men med et maksimum antal på 25 personer. Deltagelse er gratis. Der serveres kaffe, thé og vand, ligesom alle er velkomne til at medbringe madpakke. Oplæg vil så vidt muligt blive lagt ud på Se & lyt siden som MP3-fil og podcast umiddelbart efter mødet med mindre oplægsholderen frabeder sig optagelse.

Indkaldelser til frokostmøderne kan ske med meget kort varsel via opslag på hjemmesiden.

Tilmeld dig eventet

Annuller

Del dette arrangement