Er danskerne retsløse, når institutionerne svigter?

13 feb 2007, 12:00 - 13 feb 2007, 13:00
CEPOS, Vestergade 16, stuen, DK-1456 København K

For nogle uger siden blev en urmager i Kompagnistræde i København udsat for væbnet røveri. Det sker jævnligt i Danmark, men for netop denne urmager var det syvende gang, og hans forsikring dækker derfor nu kun 15% af hans tab. Urmageren havde derfor anskaffet sig en pistol, som han denne gang brugte til at skyde to af de tre røvere.

Adjunkt, Ph.d. Christian Bjørnskov mener, at røveriet er et eksempel på, at det er af vital betydning, at vi lovmæssigt har mulighed for at beskytte både vores liv og ejendomsret, når samfundets myndigheder ikke gør det for os.

Ved et frokostsymposium tirsdag den 13. februar stillede Bjørnskov spørgsmålet om i hvor høj grad man bør vægte forbrydernes grundlovssikrede ret til at undgå fysiske overgreb, mod deres ofres ligeledes grundlovssikrede ret til deres ejendom. Derudover diskuterede han, hvorfor han mener, det er vigtigt, at vi får mulighed for at beskytte både vores liv og ejendomsret bedre.

> Hør Christian Bjørnskovs oplæg som lydfil (MP3)

> Læs Christian Bjørnskovs slides fra forelæsningen (PPT)

> Læs mere om Ph.d. Christian Bjørnskov

CEPOS' frokostsymposier er et uformelt forum, hvor alle har mulighed for at deltage og diskutere udvalgte emner, som CEPOS beskæftiger sig med, eller som blot er aktuelle. Oplægsholderne er inviteret af CEPOS, men ideerne er ikke nødvendigvis udviklet af CEPOS eller med støtte fra CEPOS.

CEPOS' frokostsymposier er åbne for alle interesserede, men med et maksimum antal på 25 personer. Deltagelse er gratis. Der serveres kaffe, thé og vand, ligesom alle er velkomne til at medbringe madpakke. Oplægget vil blive lagt ud på denne side som MP3-fil umiddelbart efter mødet.Arrangement info

 

Event dato:
12:00 til 13:00 
13/02/07

Hvad er et frokostsymposium?

CEPOS ønsker at påvirke og engagere alle, der gør sig tanker om fremtiden.

Derfor introducerer CEPOS en række frokostmøder, som vi har kaldt "Frokostsymposier".

Politikere, erhvervsfolk, embedsmænd, rådgivere m.v. vil ved små helt uformelle møder diskutere udvalgte emner, som CEPOS beskæftiger sig med, eller som blot er aktuelle. Oplægsholderne er således inviteret af CEPOS, men ideerne er ikke nødvendigvis udviklet af CEPOS eller med støtte fra CEPOS.

Ordet symposium bruges normalt som en betegnelse for mindre videnskabelige konferencer, og vores frokostmøder har netop til hensigt at styrke og videreudvikle ideer, som især er fremmende for et frit og velstående samfund.

CEPOS' frokostsymposier er åbne for alle interesserede, men med et maksimum antal på 25 personer. Deltagelse er gratis. Der serveres kaffe, thé og vand, ligesom alle er velkomne til at medbringe madpakke. Oplæg vil så vidt muligt blive lagt ud på Se & lyt siden som MP3-fil og podcast umiddelbart efter mødet med mindre oplægsholderen frabeder sig optagelse.

Indkaldelser til frokostmøderne kan ske med meget kort varsel via opslag på hjemmesiden.

Tilmeld dig eventet

Annuller

Del dette arrangement