Er det dårligt at blive bedre? - Om etik og grænserne for brug af doping i sport

14 jun 2007, 12:00 - 14 jun 2007, 13:00
CEPOS, Vestergade 16, stuen, DK-1456 København K

Er det rimeligt at du og jeg kan anvende præstationsfremmende stoffer i forbindelse med fx studier, arbejde, og social festivitas, mens det er strafbart for sportsfolk i og uden for konkurrence? Argumenter til fordel for at gøre cirka 300 stoffer og metoder strafbare at anvende, tager udgangspunkt i at det enten er usundt, unfair eller er mod sportens natur at anvende medicinske stoffer.

Ved et frokostsymposium hos CEPOS den 14. juni vil ph.d. Thomas Søbirk Petersen vise, at disse argumenter alle er udtryk for dobbeltmoral og at en mere liberal forbudsliste faktisk kan være med til at øge sundheden - og formindske den økonomiske og genetiske ulighed mellem atleter.

Det er alment accepteret, at sport kan være sundhedsskadelig, også uden brug af doping. Doping er snyd fordi det er imod reglerne, men Thomas Søbirk Petersen vil argumentere for at der er behov for en åben debat om, at reglerne bør ændres.

Thomas Søbirk Petersen er ph.d. i moralfilosofi fra Københavns Universitet, adjunkt ved Roskilde Universitetscenter og tidligere femdobbelt dansk mester i holdtennis.

> Lyt til symposiet med Thomas Søbirk Petersen her (MP3)

 

> Læs Thomas Søbirk Petersens kronik om frigivelse af EPO her

> Hvad er et frokostsymposium

> ArrangementerArrangement info

 

Event dato:
12:00 til 13:00 
14/06/07

Hvad er et frokostsymposium?

CEPOS ønsker at påvirke og engagere alle, der gør sig tanker om fremtiden.

Derfor introducerer CEPOS en række frokostmøder, som vi har kaldt "Frokostsymposier".

Politikere, erhvervsfolk, embedsmænd, rådgivere m.v. vil ved små helt uformelle møder diskutere udvalgte emner, som CEPOS beskæftiger sig med, eller som blot er aktuelle. Oplægsholderne er således inviteret af CEPOS, men ideerne er ikke nødvendigvis udviklet af CEPOS eller med støtte fra CEPOS.

Ordet symposium bruges normalt som en betegnelse for mindre videnskabelige konferencer, og vores frokostmøder har netop til hensigt at styrke og videreudvikle ideer, som især er fremmende for et frit og velstående samfund.

CEPOS' frokostsymposier er åbne for alle interesserede, men med et maksimum antal på 25 personer. Deltagelse er gratis. Der serveres kaffe, thé og vand, ligesom alle er velkomne til at medbringe madpakke. Oplæg vil så vidt muligt blive lagt ud på Se & lyt siden som MP3-fil og podcast umiddelbart efter mødet med mindre oplægsholderen frabeder sig optagelse.

Indkaldelser til frokostmøderne kan ske med meget kort varsel via opslag på hjemmesiden.

Tilmeld dig eventet

Annuller

Del dette arrangement