Er sundhed og forebyggelse et offentligt anliggende?

09 nov 2011, 09:00 - 09 nov 2011, 09:00

Torben Jørgensen debatterede den 6. december 2011 til debatmøde i CEPOS om hvorvidt sundhed er et privat anliggende. Flere og flere sundhedseksperter og forskere fremhæver behovet for regulering og strukturelle tiltag for bl.a. at begrænse udviklingen af overvægt og sikre danskerne en sund livsstil. Ligesom også de politiske partier i stigende grad fremsætter lov- og beslutningsforslag, der på forskellig vis enten ønsker at forbyde befolkningen en bestem aktivitet eller påbyde dem at agere på en bestemt måde. Områder der tidligere har været betragtet som et privat anliggende, opfattes nu i stigende grad som et offentligt anliggende, som derfor kan underlægges regulering. Men hvorfor er det nødvendigt at regulere for at få danskerne til at leve sundere? Er stigningen i danskernes indtag af f.eks. frugt, grønt, fisk og fuldkorn ikke et tydeligt eksempel på, at danskerne allerede har lyttet og godt selv kan finde ud af at træffe et sundt valg? Og er det ikke at umyndiggøre danskerne ved at fratage dem retten til at bestemme over deres eget liv, selvom de tilhører socialgruppe fire og fem? Er sundhed derfor et personligt eller statsligt ansvar?

Torben Jørgensen er enhedschef ved Region Hovedstadens Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed og professor i forebyggelse og sundhedsfremme ved Københavns Universitet og Aalborg Universitet. Han har i en lang årrække beskæftiget sig med folkesundhed og har igennem de seneste 10-15 år forsket i modeller til at fremme sundhed og forebygge sygdomme.

Hygiejnerevolutionen i midten af 1800-tallet blev for nylig kåret som den største medicinske triumf nogensinde, og i dag trækker det helt naturligt overskrifter, hvis fx drikkevandet er forurenet. Nutidens største problem er ikke epidemier, men kroniske sygdomme. Indlægget vil trække en parallel mellem de store infektionssygdomme i 1800-tallet og dagens kroniske sygdomme og drøfte, om det vil være muligt at benytte den viden, vi fik fra den største medicinske triumf nogensinde, til at knække kurven for kroniske sygdomme. Torben Jørgensen vil belyse myndighedernes, industriens og individets rolle i udviklingen. Vigtigheden af borgerens frie valg understreges, men samtidig stille spørgsmålstegn ved, hvor reelt dette frie valg er i dagens Danmark.

Chefjurist Jacob Mchangama var moderator til mødet. Efter oplægget af Torben Jørgensen var der mulighed for at publikum kunne stille spørgsmål.

Tilmeld dig eventet

Annuller

Del dette arrangement