Et liberalt egalitaristisk forsvar for ytringsfriheden

26 apr 2007, 12:00 - 26 apr 2007, 13:00
Vestergade 16, stuen, DK-1456 København K

Når religiøse grupper føler deres religion krænket, er det ikke nok for liberale blot at referere til ytringsfriheden som et princip. Liberale må kunne forsvare ytringsfriheden på en måde, som er acceptabel for religiøst troende.

Darryn Jensen er lektor i jura på University of Queensland i Brisbane, Australien. Hans oldefar er dansk og han var i 2004 visiting scholar på Københavns Universitet, hvor han har forsket i stat-kirke forholdet i Danmark. Han er også tilknyttet den liberale australske tænketank The Centre for Independent Studies i Sydney.

Darryn Jensen besøger CEPOS ved et frokostsymposium den 26. april kl. 12-13, hvor han vil diskutere, hvorfor man bør begrunde ytringsfriheden ved at se den som en grundlæggende universel og lige ret for alle mennesker til at søge sandheden, leve i overensstemmelse hermed og søge at overbevise andre om samme tro.

Han anerkender, at en konsekvens heraf kan være en kritik af andres religiøse overbevisning, og pointerer derfor, at kritikken altid bør følges af respekt. På den anden side anerkender han, at flere australske delstaters forsøg på at trække grænser for ytringer om religiøse spørgsmål medførte, at religiøse diskussioner blev begrænset i et omfang uforeneligt med den liberale ide om lighed.

> Lyt til symposiet med Darryn Jensen her (MP3)

> Læs mere om Darryn Jensen

> Læs Darryn Jensens essay "A Liberal Egalitarian Defence of Freedom of Speech"

CEPOS' frokostsymposier er et uformelt forum, hvor alle har mulighed for at deltage og diskutere udvalgte emner, som CEPOS beskæftiger sig med, eller som blot er aktuelle. Oplægsholderne er inviteret af CEPOS, men ideerne er ikke nødvendigvis udviklet af CEPOS eller med støtte fra CEPOS.

CEPOS' frokostsymposier er åbne for alle interesserede, men med et maksimum antal på 25 personer. Deltagelse er gratis. Der serveres kaffe, thé og vand, ligesom alle er velkomne til at medbringe madpakke. Oplægget vil blive lagt ud på denne side som MP3-fil umiddelbart efter mødet.Arrangement info

 

Event dato:
12:00 til 13:00 
26/04/07

Hvad er et frokostsymposium?

CEPOS ønsker at påvirke og engagere alle, der gør sig tanker om fremtiden.

Derfor introducerer CEPOS en række frokostmøder, som vi har kaldt "Frokostsymposier".

Politikere, erhvervsfolk, embedsmænd, rådgivere m.v. vil ved små helt uformelle møder diskutere udvalgte emner, som CEPOS beskæftiger sig med, eller som blot er aktuelle. Oplægsholderne er således inviteret af CEPOS, men ideerne er ikke nødvendigvis udviklet af CEPOS eller med støtte fra CEPOS.

Ordet symposium bruges normalt som en betegnelse for mindre videnskabelige konferencer, og vores frokostmøder har netop til hensigt at styrke og videreudvikle ideer, som især er fremmende for et frit og velstående samfund.

CEPOS' frokostsymposier er åbne for alle interesserede, men med et maksimum antal på 25 personer. Deltagelse er gratis. Der serveres kaffe, thé og vand, ligesom alle er velkomne til at medbringe madpakke. Oplæg vil så vidt muligt blive lagt ud på Se & lyt siden som MP3-fil og podcast umiddelbart efter mødet med mindre oplægsholderen frabeder sig optagelse.

Indkaldelser til frokostmøderne kan ske med meget kort varsel via opslag på hjemmesiden.

Tilmeld dig eventet

Annuller

Del dette arrangement