Folkemødet 2014: Hvordan nedbringer vi CO2 for færrest mulig penge?

13 jun 2014, 09:00 - 13 jun 2014, 09:00

Der er opstillet meget høje ambitioner for den danske klimapolitik. Ifølge energiforliget skal udledningen af klimagasser falde med 34 pct. i 2020 i forhold til 1990, og den seneste klimaaftale har skærpet reduktionsmålet til 40 pct. Samtidig er det et politisk mål at opnå "fossilfrihed" i energiproduktionen i 2050.


Allerede i dag er klima- og energipolitikken forbundet med store samfundsøkonomiske omkostninger, som skal holdes op mod gevinsterne ved indsatsen mod klimaforandringerne. De skærpede mål kan gøre klima- og energipolitikken endnu dyrere, og det kan få en markant betydning for vækst, produktivitet og offentlige finanser.

Så hvordan når vi de ambitiøse mål billigst muligt? Og er målene overhovedet realistiske? Er der behov for at tænke i andre baner politisk set – og i så fald hvilke? Og hvordan bør vi tilpasse os klimapolitikken i EU og resten af verden?

Er der også økonomiske gevinster for Danmark i form af større beskæftigelse og teknologisk forspring?

Dette er blot nogle af de spørgsmål, som de to tænketanke CEPOS og CONCITO tager fat på under dette års folkemøde. For er der ikke en mulighed for, at vi kan nedbringe CO2’en på en billigere måde? Kort sagt, kan Danmarks klima- og energipolitik ikke gøres lidt bedre?

Journalist Paula Larrain er debatmoderator.

Deltagere:
Thomas Færgeman, direktør, CONCITO
Otto Brøns-Petersen, analysechef, CEPOS.


Tilmeld dig eventet

Annuller

Del dette arrangement