Frokostsymposium: Analyse af koldkrigsudredningen - Udredningen der kørte i grøften

14 sep 2005, 12:00 - 14 sep 2005, 13:00
Vestergade 16, stuen, DK-1456 København K

Udredningen om Danmark under den Kolde Krig, der blev til på grundlag af kommissorier fra regeringerne Nyrup Rasmussen og Fogh Rasmussen, blev frigivet den 30. juni i år. Udredningen beskæftiger sig med alle sider af den militære, efterretningsmæssige og politiske trussel mod Danmark under den Kolde Krig.

Ved udgivelsen gjorde forfatterne opmærksom på, at det kan være vanskeligt at få et klart overblik over historien, når man befinder sig på så kort afstand af begivenhederne.

Men det er ingen undskyldning for at udredningen kørte i grøften - til venstre. Det mener pens. brigadegeneral Michael Clemmesen. Han vil ved CEPOS' frokostsymposium den 14. september kl. 12-13 gøre rede for sin kritik af udredningens trusselsafsnit, og diskutere hvorfor det gik så galt.

CEPOS' frokostsymposia er åbne for alle interesserede, men med et maksimum antal på 25 personer.

> Michael Clemmesens hjemmeside

 Arrangement info

 

Event dato:
12:00 til 13:00 
14/09/05

Hvad er et frokostsymposium?

CEPOS ønsker at påvirke og engagere alle, der gør sig tanker om fremtiden.

Derfor introducerer CEPOS en række frokostmøder, som vi har kaldt "Frokostsymposier".

Politikere, erhvervsfolk, embedsmænd, rådgivere m.v. vil ved små helt uformelle møder diskutere udvalgte emner, som CEPOS beskæftiger sig med, eller som blot er aktuelle. Oplægsholderne er således inviteret af CEPOS, men ideerne er ikke nødvendigvis udviklet af CEPOS eller med støtte fra CEPOS.

Ordet symposium bruges normalt som en betegnelse for mindre videnskabelige konferencer, og vores frokostmøder har netop til hensigt at styrke og videreudvikle ideer, som især er fremmende for et frit og velstående samfund.

CEPOS' frokostsymposier er åbne for alle interesserede, men med et maksimum antal på 25 personer. Deltagelse er gratis. Der serveres kaffe, thé og vand, ligesom alle er velkomne til at medbringe madpakke. Oplæg vil så vidt muligt blive lagt ud på Se & lyt siden som MP3-fil og podcast umiddelbart efter mødet med mindre oplægsholderen frabeder sig optagelse.

Indkaldelser til frokostmøderne kan ske med meget kort varsel via opslag på hjemmesiden.

Tilmeld dig eventet

Annuller

Del dette arrangement