3F vildleder om overførsler og skattetryk

Kommentar bragt i Børsen 04/01/2019

Cheføkonom Frederik I. Pedersen, 3F, skriver 2. januar, "at skattepligtige overførsler øger skattetrykket". Fortællingen er, at hvis vi i Danmark ikke beskattede overførselsindkomster, så ville skattetrykket blive reduceret fra 46 til 42 pct. af bnp. Dermed ville vi, som nu, ikke have det anden højeste skattetryk i OECD, men derimod kun det fjerde højeste. Danmark beskatter typisk overførselsindkomster mere end andre lande. Når man korrigerer det officielle skattetryk ift. bnp, bør man imidlertid ikke alene korrigere for forhold, der trækker skattetrykket kunstigt op. Man bør også korrigere for forhold, der kunstigt trækker skattetrykket ned, hvis man ønsker at tegne et retvisende billede. 

Frederik I. Pedersen nævner ikke de faktorer, der trækker skattetrykket kunstigt ned, sammenlignet med andre lande. I Danmark fylder moms og afgifter meget i skatteopkrævningen. De indirekte skatter regnes med i bnp, der udgør nævneren i udregningen af skattetrykket, der er defineret som skatter og afgifter divideret med bnp. De høje danske forbrugsskatter fører således til en undervurdering af vores skattetryk sammenlignet med systemer, hvor opkrævningen i højere grad er baseret på direkte skatter på f.eks. lønindkomst.

Finansministeriet har i en analyse korrigeret for disse forhold, og resultatet er, at skattetrykket i Danmark stiger med ca. 4 pct. af bnp. I andre lande fylder sociale bidrag mere i skattetrykket end i Danmark. De andre landes sociale bidrag finansierer bl.a. pension. 

I nogle tilfælde er der en sammenhæng mellem den enkeltes indbetalinger og udbetalinger, og de kan minde om de danske arbejdsmarkedspensioner, som dog ikke tælles med i skattetrykket. Det bidrager til at overvurdere andre landes skattetryk: Et forhold som 3F heller ikke gør opmærksom på.

Det er ikke til at komme uden om, at danskerne er ramt af nogle af de højeste skatter i verden. Men i stedet for at bortforklare og sminke skattetrykket, burde 3F komme ind i kampen om at sænke skattetrykket, så væksten kan øges, og så bl.a. 3F's medlemmer kan beholde nogle flere af deres egne hårdt tjente penge.

 

Del Siden