Alternativet til politik er ikke diktatur men marked

Når snakken i sociale lag falder på demokratiet og dets udfordringer, når man ofte til en fælles forståelse for Winston Churchills berømte citat: "Democracy is the worst form of government except for all those other forms, that have been tried from time to time". Underforstået: Når Lars Løkke Rasmussen (V) lufter minimumsskatter og -lønninger, og når kommunerne bruger dine penge på bycykler og håbløse letbaner i stedet for kernevelfærd, skal vi bare være lykkelige for, at vi trods alt ikke lever i et diktatur.

Men hvis vi tror, at demokratiske afstemninger er det mindst ringe, er det fordi vi glemmer én meget vigtig ting. For det reelle og realistiske alternativ i Danmark er ikke diktatur men markedet.

I stedet for at lade demokratisk valgte politikere bestemme hvor mange penge, der skal bruges på pension, børnehaver og fødsler, kan vi overlade beslutningen til individet. Det vil i mange tilfælde give langt bedre løsninger på folks problemer. Hvorfor? Sat lidt på spidsen vil 100 mennesker, der skal købe sko i et demokrati, ende med 100 røde par sko, hvis 51 foretrækker røde sko, mens kun 49 foretrækker blå. Overlader man det til markedet, vil folk i stedet få præcis den farve sko, de foretrækker.

Tilføj ti ekstra farver til eksemplet, og man kan ende med en situation, hvor ingen - eller meget få - får de sko, de rent faktisk foretrækker. På markedet får alle derimod de sko, de ønsker sig.

Mange danskere vil i løbet af deres liv opleve, at det offentlige ikke leverer det, man forventede. Og når det sker, er ens retsstilling elendig. Havde du planlagt at gå på efterløn eller tidlig pension, og nu er vilkårene ændret? Regnede du med to dage på barselsafsnittet efter fødslen? Er normeringen for lav i daginstitutionen? Det er bare ærgerligt. For flertallet har talt, og de ville hellere bruge pengene på noget andet. Og i en politisk styret økonomi får alle den farve sko, der er flertal for.

Alternativet til den politisk styrede økonomi er det frie marked. Det frie marked behandler os som individer, der kan træffe selvstændige valg og ikke bare være underlagt flertallets gunst.

Havde du tænkt dig at prioritere tidlig pension lidt højere? Er muligheden for to dage på barselsafsnit vigtigere for dig end så meget andet? Prioriterer du en børnehave, hvor pædagogerne bruger tiden på børnene i stedet for at udfylde blanketter? Jamen, så gør du bare det.

På det frie marked vælger den enkelte nemlig selv, hvordan midlerne skal prioriteres. På det frie marked kan du få røde sko, mens jeg køber blå.

Det frie marked er ikke perfekt. Men det frie marked bør heller ikke sammenlignes med det perfekte, men med velfærdsstatens politisk styrede økonomi. 

Og der findes vel ikke én normal person i Danmark på nuværende tidspunkt, som mener, at velfærdsstaten er perfekt?

Del Siden