Debat: Elsk Black Friday og spis dine bøffer, men kræv en fornuftig CO2-beskatning

Vi har ikke brug for Klimarådets centralistiske detailplanlægning af vores CO2-forbrug. Vi har brug for generelle afgifter, som sikrer en ensartet pris på CO2-udledning på tværs af de forskellige anvendelser.

Og så kom dagen: Black Friday. For flertallet af danskerne et længe ventet shoppingfænomen med legendariske slagtilbud, alenlange køer og tumultagtige scener. For Debatdanmark den perfekte katalysator for en identitetspolitisk stedfortræderkonflikt.

Black Friday berører det hele: Klimaet, uligheden og markedet. Derfor blev Black Friday også dagen, hvor venstrefløjen skosede den »destruktive kapitalisme, der både er årsagen til den stigende ulighed og til den klimaødelæggende materialisme«, mens højrefløjen hyldede markedet og kapitalismen.

Fredag var også dagen, hvor Klimarådet præsenterede sine anbefalinger til, hvordan Danmark bedst bidrager til at opfylde Danmarks klimamålsætninger gennem en omstilling af ikke-kvotesektoren (dvs. biler, bønder og boliger). Desværre druknede Klimarådets anbefalinger hurtigt i nyhedsstrømmen. For klimadebatten er hamrende kompliceret og havde derfor svært ved at konkurrere med dagens virkeligt store nyheder: »Julelys i Aars«, »UV-lys i Korsør svømmehal« og »finalen i Vild med dans«.

»Vender vi tilbage til venstrefløjens kritik af Black Friday, er den underliggende præmis, at mådehold er vejen ud af klimaudfordringen. Men man kunne også se vækst koblet med generelle CO2-afgifter som en del af løsningen. For vækst er nytænkning og udvikling.«

Hen på eftermiddagen var klimadebatten forvandlet til en snak om individuelle tiltag som fx færre røde bøffer og mere affaldssortering. Og det til trods for, at et interview samme dag i »Danmarks førende klimaavis«, Politiken, havde understreget, at affaldssortering reducerer CO2-udledningen med ca. 0,1 procent og CO2-gevinsten ved færre røde bøffer bogstaveligt talt går op i røg, hvis de sparede bøfkroner omsættes til endnu mindre klimavenligt forbrug, fx en flyvetur til Rom.

Og når det kommer til stykket, var Klimarådets rapport også skuffende læsning. I rapporten præsenterede rådet det, de kalder »byggeklodserne til et samfund med lavere drivhusgasudledning«, fx ændret fodersammensætning, nuludslipstaxaer og biogas i naturgasnettet. Men på klimaområdet har vi ikke brug for »byggeklodser«, som reelt er et andet ord for centralistisk detailplanlægning af vores CO2-forbrug. Vi har brug for generelle afgifter, som sikrer en ensartet pris på CO2-udledning på tværs af de forskellige anvendelser. Det er i øvrigt mainstreamholdningen blandt førende økonomer, heriblandt nobelprismodtagerne William Nordhaus, Kenneth Arrow og Gary Becker.

Klimapåvirkningerne bør pålægges alt CO2-udledning - ikke kun på politisk udvalgte varer. Det skal den fordi det er den billigste måde at reducere vores CO2-forbrug, fordi det ikke skævvrider vores forbrug på en uhensigtsmæssig måde, og fordi det ikke åbner en ladeport for lobbyister og andet godtfolk, som (mere eller mindre succesfuldt) vil bearbejde politikerne med argumenter om, hvorfor netop deres kunders malkekøer ikke skal have ændret fodersammensætning.

Det er et sundt princip med samme regler for alle. Og det er netop princippet inden for kvotesystemet. Derfor havde en oplagt anbefaling fra Klimarådet været at få gennemført Det Europæiske Råds beslutning om at flytte transportområdet ind i kvotesektoren. Men den chance forpassede Klimarådet i rapporten.

Vender vi tilbage til venstrefløjens kritik af Black Friday, er den underliggende præmis, at mådehold er vejen ud af klimaudfordringen. Men man kunne også se vækst koblet med generelle CO2-afgifter som en del af løsningen. For vækst er nytænkning og udvikling. Og højere afgifter på CO2-udledning vil netop øge incitamentet til, at man opfinder nyt, som fx biodrevne fly, hvilket for alvor flytter noget i klimaregnskabet. Så elsk Black Friday og spis dine bøffer, men stil krav om, at politikerne håndterer klimaet på et overindividuelt niveau og gør det gennem generelle afgifter på CO2-udledningen.

Del Siden