Debat: Nej Løkke, der er ikke brug for en statslig mindsteløn

DEBAT - Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) overvejer, om der skal indføres en lovbestemt mindsteløn i Danmark. Og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) har nævnt, at en statslig fastsat mindsteløn kunne udgøre 110 kr. i timen. 

Jeg undrer mig lidt over, at en liberal statsminister gør sig disse overvejelser. Vi har nemlig et ret velfungerende arbejdsmarked, hvor lønmodtagere og arbejdsgivere selv fastsætter lønnen uden statens og politikernes indblanding.

Desuden er det danske arbejdsmarked karakteriseret ved få reguleringer, så det er nemt for virksomhederne at "hyre og fyre".

Det giver et smidigt arbejdsmarked med høj jobomsætning. Det vil sige, at danskerne skifter ofte job for at finde det bedste match mellem virksomhed og lønmodtager. Hvorfor overveje at ændre på noget, der fungerer fint uden politikernes indblanding?

Herudover kan en mindsteløn blive en glidebane. Det kan være første skridt, mod at staten begynder at blande sig i andre forhold, som i dag klares mellem arbejdsmarkedets parter, f.eks. opsigelsesvarsler, overarbejdsregler, helligdagsbetaling og fratrædelsesgodtgørelser.

Det kan være vejen til den "sydeuropæiske syge", hvor høj ungdomsarbejdsløshed netop er en konsekvens af, at det er dyrt at afskedige medarbejdere, hvis matchet ikke er det rigtige.

Når det er dyrt at afskedige, bliver virksomhederne varsomme med at tage nye medarbejdere ind.

Østeuropæiske lastbilchauffører har lavere lønninger end de danske. Men jeg betragter ikke lønniveauet for østeuropæiske lastbilchauffører som et væsentligt problem, der på nogen måde kan begrunde en statslig mindsteløn. Faktisk indebærer de lavere lønninger for østeuropæere, at danskerne får billigere varer på hylderne. 

Trods et velordnet arbejdsmarked er der klart et problem med de nuværende overenskomster i forhold til integration. 

Den høje mindsteløn holder flygtninge og andre med lav produktivitet ude af arbejdsmarkedet. Men frem for en statslig mindsteløn vil jeg i stedet opfordre arbejdsmarkedets parter til at aftale en indslusningsløn på 70 kr. i timen.

Del Siden