Derfor er fagbevægelsens milliardfond en rigtig skidt ide

Der er ingen grund til at forvente, at statslige embedsmænd vil kunne identificere muligheder, som private investorer har overset.

Fagforbundet FH foreslår, at deres medlemmer skal tvinges til at finansiere innovation og iværksættere i udvalgte brancher. Vel at mærke ikke med deres pensionsopsparing, men deres skattekroner. Det er af flere grunde en meget dårlig idé.

Succesfuld investering i navnlig iværksættere er ekstremt vanskeligt. Det er derfor, pensionskasserne er yderst tilbageholdende. Hvis det var let at finde gode projekter, ville der være en glubende appetit – ikke mindst i øjeblikket med meget lav rente.

Staten er ikke bedre til at investere end pensionskasserne. Tværtimod risikerer pengene at blive styret af politiske ønsker og lobbyisme. FH har selv lagt for ved at pege på, at virksomhederne skal tilhøre bestemte brancher.

Der er tre grunde til, at risikobetonede investeringer i innovation og iværksætteri er svære. For det første er det svært at vide, hvilke projekter der vil vise sig at være levedygtige. For det andet har de fleste iværksættere ingen positiv track record at fremvise (og nogle har endda forliste projekter bag sig). For det tredje frembringer innovation og iværksætteri typisk ikke særlig værdifaste aktiver at stille som sikkerhed.

Derfor kræver det investorer med særlig viden. Ofte er det iværksætterne selv eller deres nærmeste, som er de mest oplagte investorer i nye virksomheder. De har et personligt kendskab, som kan erstatte iværksætternes manglende baggrundshistorik. Professionelle investorer i den slags virksomhed er af en særlig støbning og stiller ofte både penge og ekspertise til rådighed.

Desværre er de skattemæssige betingelser for at finansiere iværksættere dårlige. En iværksætter, som belåner sit hus, har en fradragsværdi på ned til 25 pct., men skal betale op til 42 pct. i skat af et eventuelt afkast. Derfor er den oplagte vej at gå at sænke den høje danske skat af kapitalafkast. Derimod giver skattesystemet kraftige subsidier til forskning og udvikling, som Socialdemokratiet endda vil optrappe. Det medfører investeringer, som samfundsøkonomisk ikke løber rundt.

Iværksætteri og innovation har en positiv klang. Med god grund. Væksten drives af denne dynamik. Men deraf følger ikke, at enhver investering er af det gode. Det er kun, hvis der er rimelig udsigt til gevinst, at risiciene er værd at løbe. Private investorer scanner i forvejen markedet for sådanne muligheder og hænger selv på risikoen. Der er ingen grund til at forvente, at statslige embedsmænd vil kunne identificere muligheder, som private investorer har overset.

FH burde have mere respekt for medlemmernes skattekroner og fremtidige arbejdspladser.

Del Siden