Statslige tilskudspuljer ødelægger egen værdi

Kommentar bragt i Børsen 17/12/2019

KOMMENTAR - Tilskudspuljer er populære blandt politikere, fordi de er et tydeligt signal om, at politikerne gør noget for en konkret gruppe, samtidig med at politikerne fra centralt hold kan bestemme, hvad pengene går til.

Et glimrende eksempel er Thyra Franks køkkenpulje, hvor 65 kommuner har fået knap 300 mio. kr. til at etablere, renovere eller genåbne lokale køkkener på plejehjem.

Med puljen viser Thyra Frank tydeligt, at hun gør noget godt for plejehjemsbeboerne, samtidig med at hun kan bestemme, hvad det gode er - nemlig køkkenfaciliteter

Problemet med politikernes puljer er, at gevinsterne langt fra står mål med omkostningerne. Det skyldes to indbyggede problemer:

Det første problem er, at puljerne ikke nødvendigvis hjælper modtageren bedst muligt. Køkkenpuljen kan kun bruges til køkkener, også selvom de ældre på plejehjemmene har mere brug for noget helt andet. Der er altså et velfærdstab, fordi forbruget er bestemt fra centralt hold. Det andet problem er, at puljer er udsat for destruktiv "rent seeking". For ansøgeren til tilskudspuljerne kan det betale sig at bruge op til 99 kr. på at skaffe sig forventet 100 kr. fra puljen. Der vil stadig være 1 kr. i overskud. Man kan altså i gennemsnit forvente, at kommunerne bruger en stor del af gevinsten på at tilkæmpe sig ressourcer fra f.eks. køkkenpuljen. Man skal bemærke, at dette naturligvis ikke betyder, at kommunerne vil bruge 300 mio. kr. på at søge puljen, fordi puljen netop ikke har en værdi på 300 mio. kr. for ansøgerne, fordi den kun kan bruges til et bestemt formål. Og ansøgerne - i dette tilfælde kommunerne - vil kun bruge ressourcer svarende til den gavn, de får ud af puljen.

Begge problemer kan i teorien nemt løses. Hvis man vil gøre noget godt for de ældre, så skal man bare give dem pengene direkte uden betingelser. Så bruges der ikke ressourcer på at søge om pengene, og de ældre kan selv bestemme, om de vil pulje sammen til et køkken eller til noget, der giver endnu mere glæde.

Det er måske lidt uretfærdigt at bruge Thyra Franks køkkenpulje som eksempel, når hun ofte fremhæves som en minister, der ikke har indført mange nye regler og puljer, hvilket jo på baggrund af ovenstående er en god ting. 

Men køkkenpuljen er langt fra den eneste statslige pulje. Faktisk er der så mange, at Moderniseringsstyrelsen har oprettet en hjemmeside til at formidle de statslige tilskudspuljer. Så tilskudspuljer er et generelt politisk fænomen. Og hvorfor?

Ja, måske er årsagen, at en tilskudspulje er lig med en fotomulighed. Hvad enten politikerne indvier et nyt køkken eller en istandsat kirke, så egner selfien sig bedre til sociale medier end et elektronisk beløb på borgernes egne konti. 

Men hvis man vil hjælpe folk, så har bl.a. nobelprismodtageren Angus Deaton peget på, at det sidste - beløbet på kontoen - hjælper mest.

Del Siden