Transportsektoren er trods modstand blevet bedre

Kommentar bragt i Børsen 19/11/2018

KOMMENTAR - Senest i juni 2019 skal vi vælge et nyt Folketing, og her får vælgerne mulighed for at fælde dom over bl.a. transportminister, Ole Birk Olesen (OBO), fra Liberal Alliance. 

OBO startede sin ministertid med en turbulent Uber-sag.

Venstrefløjen var utilfreds med, at OBO ikke smed Uber ud omgående. 

Og liberale var utilfredse med, at OBO ikke liberaliserede taximarkedet totalt. Sagen endte med en liberalisering - men ikke fjernelse - af taxiloven, så danskerne i fremtiden får flere og billigere taxier. Et mærkbart skridt i den rigtige retning, selvom det ikke lykkedes OBO at få lovliggjort Uber.

Set i bakspejlet kom revisionen af taxiloven til at sætte standarden for OBOs tid som minister. Ofte er det endt med små forbedringer af transportsektoren til glæde for produktivitet og konkurrence (og dermed borgerne). Et af de nyeste eksempler på de små skridt er OBOs udspil om fjernbusser (med opbakning fra DF), som vil gøre det muligt for busser at konkurrere med DSB på alle rejser, der er længere end 75 km. Udspillet fjerner ikke begrænsningen af markedet, så en liberal storsejr er det ikke. Men igen, det er et skridt i den rigtige retning af ministeren.

Før sommerferien satte OBO sindene i kog, da han lagde op til en Kattegatbro uden en togforbindelse. Et modigt skridt i et land, hvor man i transportsektoren normalt elsker skinner frem for alt andet. Overvejende af følelsesmæssige årsager. Med udmeldingen tager OBO et vigtigt og tydeligt skridt mod, at økonomiske analyser - og ikke fremme af bestemte transportformer - skal fylde mere i transportsektoren. Det vil uden tvivl gøre Danmark til et rigere land, hvis dét skridt også kan påvirke kommende transportministre.

Kun i enkelte tilfælde har der været tale om markante forværringer for borgerne. Det gælder bl.a. revisionen af godskørselsloven, som et flertal uden om regeringen indførte. 

Loven begrænser virksomhedernes muligheder for at køre med gods for hinanden, og den koster danskerne mindst 100 mio. kr. om året. OBO har heller ikke standset letbanen på Ring 3 eller jernbanen til Aalborg Lufthavn. Og indtil videre er der ikke tegn på, at jernbanen til Billund Lufthavn bliver droppet.

Det er alle projekter med store samfundsøkonomiske underskud, men også projekter, der er sået og vokset under tidligere transportministre, hvorfor vi næppe alene kan klandre OBO for de store samfundsøkonomiske tab. 

Vi mangler fortsat at se, om OBO får noget ud af visionerne om at udlicitere S-togene. Men idéen er rigtig, og nu må det politiske spil afsløre, om OBO her får ført Danmark i en bedre retning. 

Samlet set må konklusionen være, at transportsektoren trods politisk modstand er blevet økonomisk friere under OBO.

Men skridtene kunne godt have været større, og han er for ofte blevet tvunget til kompromiser eller blevet direkte overhalet inden om af et flertal uden om regeringen.

Del Siden