Virkelighedens fattigdomsniveau fremgår af regneark, ikke anekdoter fra pædagoger

Regnearket er og bliver en stor hjælp, hvis man vil forstår, hvordan virkeligheden reelt er. Fattigdomsniveauet kan ikke fastsættes ud fra mavefornemmelser, og regnearket fortæller os altså, at flere i dag har råd til basale ting som regn- og vintertøj

Som økonom får man ofte at vide, at man skal kigge op fra regnearket og se virkeligheden. Jeg oplevede det senest i en debat om en undersøgelse fra BUPL, som viste, at »konsekvenserne [af kontanthjælpsloftet], er meget synlige ved f.eks. manglende tøj, og usund kost« – en konklusion BUPL i øvrigt efterfølgende har trukket tilbage.

Det kan godt være, at et udsnit af BUPL’s medlemmer har den opfattelse, men data fra Danmarks Statistik (DST) viser et andet billede. Alle indkomstgrupper har nemlig oplevet en indkomstfremgang fra 2007 til 2017, hvis man fraregner studerende. Det viser Cepos’ analyse på baggrund af DST’s personregistre.

Pædagogernes opfattelse var dog, at mange »ikke har råd til at købe basale ting som regn- og vintertøj«. Men hvad havde pædagogerne egentlig svaret, hvis vores rapport om det faldende antal absolutfattige børnhavde fået lige så meget omtale, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråds analyse om det stigende antal relativtfattige børn?

I vores beregninger fastholder vi fattigdomsgrænsen fra 2000, som vi løbende korrigerer efter udviklingen i forbrugerpriser. De beregninger viser netop, at flere kan købe regntøj til børnene i dag end tidligere. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fortæller os derimod bare, at uligheden er stigende, hvilket ikke siger meget om, hvor mange der har råd til regntøj.

Nobelprismodtageren Daniel Kahneman sagde, at »nothing in life is as important as you think it is while you are thinking about it«. Og det er bl.a. problemet ved ikke at kigge i regnearket: Du ser kun et lille udsnit af virkeligheden, som du har tendens til at overvurdere betydningen af.

Heldigvis havde Kahneman også en løsning på problemet: regneark. Når man ikke kan stole på folks opfattelse, må man bruge objektive data, som f.eks. data fra Danmarks Statistik behandlet i et regneark.

Selvfølgelig kan man ikke se virkeligheden, hvis man kunkigger i regnearket. Man bør altid spørge sig selv, om resultaterne nu også kan passe i forhold til det, man ser ud af vinduet. Men regnearket er og bliver en stor hjælp, hvis man vil forstå, hvordan virkeligheden reelt er.

Og regnearket viser altså, at flere i dag har råd til basale ting som regn- og vintertøj.

Del Siden