Velfærdskoalitionen: Overførselsmodtagere og offentligt ansatte udgør knap 2 ud af 3 voksne

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Næsten 2 ud af 3 personer i den voksne befolkning er enten offentligt ansatte eller på overførselsindkomst i 2023. Dermed udgør gruppen, som man også kan kalde velfærdskoalitionen, et klart flertal af vælgerne.

I 1970 var velfærdskoalitionen kun halvt så stor, idet 1 ud af 3 voksne enten var offentligt ansat eller overførselsmodtager, jf. figuren. I 1981 udgjorde velfærdskoalitionen for første gang mere end 50 pct. af den voksne befolkning. Og siden er velfærdskoalitionen vokset til som nævnt at udgøre knap 2 ud af 3 i den voksne befolkning i 2023.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Fungerende cheføkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Fungerende cheføkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk