IMF-undersøgelse: Øget frihandel giver højere produktivitet

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

IMF har undersøgt de mulige produktivitetsgevinster ved at sænke toldbarrierer og derigennem skabe bedre rammer for frihandel. En reduktion af toldbarrierer kan øge produktiviteten gennem bl.a. øget konkurrence og større udbud af halvfabrikata.

IMF-økonomerne finder, at man ved unilateralt (dvs. kun i det pågældende land) at fjerne al told i et avanceret land, vil kunne øge den samlede produktivitet med ca. 1 pct.

IMF-undersøgelsen finder, at EU-lande som Tyskland, Storbritannien, Frankrig og Finland har forventede produktionsgevinster på 0,4-0,7 pct. ved en unilateral fjernelse af tolden, jf. figuren. Produktivitetsgevinsterne forventes at indfinde sig inden for 1-5 år.

Såfremt Danmark fjerner al told, og man lægger undersøgelsens hovedresultat til grund (1 pct. løft i produktiviteten), så vil velstanden øges med ca. 20 mia. kr. Lægger man til grund, at Danmark vil opleve et løft svarende til effekten i Tyskland, Storbritannien, Frankrig og Finland vil en fjernelse af alle danske toldbarrierer kunne øge velstanden med ca. 10 mia. kr. (½ pct. løft).

Den danske told fastlægges i EU. Danmark bør i EU arbejde for, at EU fjerner al told, hvilket Produktivitetskommissionen også anbefalede.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 569,4 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 569,4 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk