OECD-analyse af ulighed ikke relevant for Danmark

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

OECD udgav i 2014 en analyse, der umiddelbart kan give det indtryk, at øget ulighed har en negativ effekt på væksten i Danmark“Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth”, Cingano, F. (2014), OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 163, OECD Publishing. . Rapportens konklusioner kan dog ikke anvendes på danske forhold.

Effekten af ulighed på vækst afhænger af årsagen til uligheden. Hvis årsagen fx er ulige muligheder i form af dårlig adgang til uddannelse for personer med lave indkomster, kan det bidrage til lavere vækst, hvilket giver en negativ sammenhæng mellem ulighed og vækst. Omvendt vil en reduktion af den statslige omfordeling f.eks ved at sænke topskatten eller reducere overførselsindkomster både øge væksten og uligheden, og dermed give en positiv sammenhæng mellem ulighed og vækst.

Da Morten Østergaard var Økonomi- og Indenrigsminister afgav han et svar til Folketinget om OECDs analyseSvar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 vedrørende B 18 om en lighedsudredning af 13. januar 2015 . Heraf fremgik det at:

”Studiet peger blandt andet på, at manglende muligheder for uddannelse både kan betyde stigende indkomstforskelle og lav vækst. Danmark er kendetegnet ved fri og lige adgang til uddannelse. Og uddannelsesniveauet er øget markant siden midten af 80’erne.”

Samlet konkluderede Økonomi- og Indenrigsministeriet at OECD-analysen ikke er anvendelig for Danmark:

”Det vurderes på den baggrund, at analysen ikke kan bruges til at omsætte udviklingen i indkomstforskellene til en effekt på BNP i Danmark.”

Ser man på konkrete reformer i Danmark, må man fortsat forvente et trade-off mellem øget vækst og øget lighed.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Cheføkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Cheføkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk