Uligheden i danskernes levealder falder

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Forskellen mellem, hvor lang tid hver enkelt dansker lever, er faldet støt i perioden 1986-2013. Gini-koefficienten for livslængde er faldet fra knap 11 pct. i 1986 til under 10 pct. i 2013.

Hvis forskel i livslængde ses som et mål for graden af ulighed i sundhed, sker der altså et fald i befolkningens ulighed i sundhed. Netop dødeligheden er den mest anvendte indikator for udviklingen i sundhed.

Faldet i Gini-koefficienten for livslængde er blandt andet et resultat af en halvering af børnedødeligheden i perioden og et generelt fald i dødeligheden blandt yngre, men også for over 25 årige og mellem mænd og kvinder falder uligheden

Gini-koefficienten for livslængde kan forstås på følgende måde: Hvis alle i et samfund levede præcis lige lang tid ville koefficienten være 0, og hvis der kun var én person i samfundet, der ikke var død som spæd, ville Gini-koefficienten være 1. Gini-koefficienten anvendes ofte til at måle indkomstforskelle, men kan også måle forskelle i f.eks. livslængde. 

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk