Gode erfaringer med konkurrenceudsættelse af togdrift i Tyskland – besparelser på ca. 25 pct.

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

De tyske regionaltog, der udgør ca. 55 pct. af den tyske togtrafik, er i stigende grad blevet konkurrenceudsat de seneste 15 år. De tyske länder (regioner) er lovmæssigt forpligtet til at gennemføre udbud af hele regionaltogdriften senest i 2023. Deutsche Bahns konkurrenter har vundet godt halvdelen af de regionale udbud, mens Deutsche Bahn har vundet knap halvdelen, jf. figuren.

Erfaringerne med konkurrenceudsættelsen af togdriften i Tyskland er gode. De gennemsnitlige besparelser i tilskud til togdriften har udgjort 26 pct. ifølge konsulenthuset Copenhagen Economics. Omregnet til danske forhold svarer det til en besparelse på 700 mio. kr.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk