Sverige og Norge har afskaffet arveafgiften

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Arveafgiften indbragte den danske stat et provenu på 0,2 pct. af BNP i 2017 (4,3 mia. kr.), jf. figuren. I Sverige og Norge har man derimod afskaffet arveafgiften. Sverige afskaffede arveafgiften med virkning fra 2005, mens Norge afskaffede arveafgiften med virkning fra 2014.

En afskaffelse af arveafgiften i Danmark vil ifølge Finansministeriet indebære et provenutab på 2,4 mia. kr.Kilde: Finansministeriets svar (afgivet 28. marts 2018) på Finansudvalgets spørgsmål nr. 17 af 13. oktober 2016  Dette er lavere end det umiddelbare provenu på 4,3 mia. kr. i 2017. Forskellen skyldes dels, at der er vedtaget en nedsættelse af arveafgiften, som ikke er fuldt indfaset i 2017, og dels at der i provenutabet ved afskaffelse på 2,4 mia. kr. er indregnet tilbageløb (det forhold, at når den sparede arveafgift anvendes på forbrug, giver det anledning til øgede indtægter fra moms og afgifter).

Arveafgiften kaldes også bo- og gaveafgift.

Fodnoter

  Tags

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør