I 2040 er en 60-årigs levetid vokset med 7 år ift. 1995 - folkepensionsalderen vil kun være 3 år højere

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Danskerne lever længere og længere. Det er en god nyhed. Særligt siden 1995 er den forventede levetid vokset meget for fx de 60-årige.

I 2022 er folkepensionsalderen på 67 år. Det er samme folkepensionsalder som i 1995. Men siden 1995 er den forventede levetid for en 60-årig vokset med 4½ år (fra 79,6 til 84,1 år), jf. figuren. Dvs. i dag har en pensionist i gennemsnit udsigt til 4½ år mere på folkepension end i 1995.

I de kommende år stiger folkepensionsalderen som følge af pensionsreformerne fra 2006 og 2011. Det er allerede vedtaget (på baggrund af levetidsindekseringen), at pensionsalderen vokser til 68 år i 2030 og til 69 år i 2035. I løbet af 2025 skal politikerne godkende forhøjelsen af folkepensionsalderen til 70 år i 2040.

Den forventede levetid stiger imidlertid også frem til 2040: I 2040 forventes levetiden for en 60-årig at være vokset med ca. 7 år i forhold til 1995 (fra 79,6 til 86,5 år). Dvs. en folkepensionist vil have ca. 4 år mere som pensionist i 2040 sammenlignet med 1995 – selv med forhøjelsen af folkepensionsalderen til 70 år.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk