En myte, at dem med lavest indkomst har mindst vækst – det forholder sig omvendt

Type: ABCepos
Table of contents×

De 10 pct. af danskerne der i 2010 havde den laveste indkomst (1. decil), har frem til 2021 haft en indkomstfremgang på hele 274 pct. mens de 10 pct., der i 2010 havde den højeste indkomst (10. decil) har oplevet en begrænset indkomstfremgang på 3 pct. (korrigeret for udviklingen i forbrugerpriserne), jf. figuren. Selv når man ser bort fra studerende (som typisk er kommet i job 11 år senere), har de 10 pct. med lavest indkomst haft en vækst på 204 pct. fra 2010 til 2021, hvilket er en markant højere vækst end i de øvrige indkomstlag.  

Opgørelsen følger de samme personer over tid. Med andre ord beregnes indkomstudviklingen for de konkrete personer, der befandt sig i en given indkomstgruppe i 2010. 

Opgørelsen i dette afsnit er et alternativ til den mest anvendte metode til at opgøre indkomstvæksten for forskellige indkomstgrupper (fx opgjort på deciler). Målt på indkomstgrupper i et givent år har top 10 pct. haft større procentvis fremgang end fx bund 10 pct. siden 2010. I disse opgørelser skal man imidlertid være opmærksom på, at dem der i dag er i top 10 pct. ofte ikke var det i 2010, fordi der er stor mobilitet ud af gruppen. Ser man i stedet på dem, der i 2010 var i top 10 pct. og følger de samme personer over tid, så har de i 2021 i gennemsnit kun en lidt højere indkomst, end de havde i 2010, jf. figuren. 

Opgørelsen i ovenstående figur er relevant at anvende, hvis vi er interesserede i at konstatere, om personer med lav indkomst har en god chance for at forbedre deres livsvilkår ved at øge deres indkomst. Figuren viser, at det i høj grad er tilfældet. 

Fodnoter