En myte, at dem med lavest indkomst har mindst vækst – det forholder sig omvendt

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

De 20 pct. af danskerne der i 2008 havde den laveste indkomst, fik frem til 2017 en indkomstfremgang på 132 pct. mens de 20 pct., der i 2008 havde den højeste indkomst kun har fået en indkomstfremgang på 1 pct. i gennemsnit, jf. figuren.

Analysen inddeler befolkningen i fem lige store grupper (kvintiler) efter indkomst og følger de samme personer over tid. Med andre ord beregnes indkomstudviklingen for de konkrete personer, der befandt sig i en given indkomstgruppe i 2008. Inddeler man i stedet i fx ti lige store grupper (deciler) opnås samme overordnede resultat: De laveste indkomster stiger mest. Heller ikke valg af andre tidsperioder ændrer resultatet. Det gælder fx for alle femårsintervaller siden 1992, at dem med de laveste indkomster har haft den største fremgang i indkomst.

Når der kan opstå to forskellige syn på indkomstudviklingen i Danmark, skyldes det, at andre analyser bruger en anden metode. Danmarks Statistik laver fx et nedslag i startåret, opdeler danskerne i det pågældende år i grupper efter indkomst og ser, hvor meget man skal tjene for at tilhøre hver af indkomstgrupperne. Samme nedslag laver de så i analysens slutår. Det indebærer en stor udskiftning i de personer, som man finder i lavindkomstgruppen i hhv. 2008 og 2017, og analysen viser således ikke, hvordan indkomsten har udviklet sig for de konkrete personer, der i startåret tilhørte en bestemt indkomstgruppe.

Opgørelsen i ovenstående figur er relevant at anvende, hvis vi er interesserede i at konstatere, om personer med lav indkomst har en god chance for at forbedre deres livsvilkår ved at øge deres indkomst. Figuren viser, at det er i høj grad tilfældet.

Fodnoter

  Tags

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Martin Ågerup

  Direktør

  +45 33 45 60 40

  martin@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Martin Ågerup

  Direktør

  +45 33 45 60 40

  martin@cepos.dk