Danmark har den højeste sociale mobilitet i OECD mht. indkomst

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Danmark har den højeste sociale mobilitet mht. indkomst i OECD, jf. figuren. Også Norge, Finland og Sverige har høj social mobilitet, målt ved den såkaldte indkomstelasticitet på tværs af generationer.

Figuren viser indkomstelasticiteten mellem far og søn blandt OECD-lande. En elasticitet på 0 betyder, at sønnens indkomst er uafhængig af farens indkomst. Jo højere en elasticitet, desto højere er sammenhængen mellem far og søns indkomst. En indkomstelasticitet på 12 pct. som i Danmark betyder, at hvis en rig far har en indkomst, som er dobbelt så stor som en anden fars indkomst, vil barnet af den rige far kunne forvente en indkomst som er 12 pct. større end barnet af faren med lavere indkomst.  

Der er usikkerhed ved sammenligninger af den intergenerationelle indkomstelasticitet på tværs af lande. Eksempelvis kan der være metode- og dataforskelle mellem opgørelser for de forskellige lande. Figuren viser OECDs bedste estimater for den intergenerationelle indkomstelasticitet på tværs af OECD-landene.

Social mobilitet kan også måles på andre måder, for eksempel ved at se på sammenhængen mellem uddannelsesniveauet for forældre og deres børn.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk