Global formueulighed er faldet siden år 2000

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Den globale formueulighed er reduceret gennem de seneste 20 år. Top 10 pct.’s andel af den globale formue er reduceret fra 88,7 pct. i 2000 til 81,8 pct. i 2020 ifølge Credit Suisse, jf. figuren. Det modsvares af, at bund 90 pct.’s andel er vokset fra 11,3 pct. i 2000 til 18,2 pct. i 2020.

Top 10 pct.’s andel er vokset fra 2019 til 2020 (fra 80,9 pct. til 81,8 pct.). Det ændrer dog ikke ved, at der har været en mærkbar reduktion i top 10 pct.’s andel af formuerne siden år 2000.

Også andre mål for den globale formueulighed (Gini, top 1 pct. og top 5 pct.) viser, at uligheden i de globale formuer er faldet siden år 2000.

Når formueuligheden er faldet siden år 2000, skyldes det primært et fald i formueuligheden mellem landene. Bl.a. er formuerne i Kina vokset meget siden år 2000. Det trækker i retning af lavere formueulighed på globalt plan, fordi det løfter kinesernes formue tættere på formuerne i fx Europa og USA, og mindsker derved forskellene mellem landene.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Fungerende cheføkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Fungerende cheføkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk