Boligstøtte til pensionister er op til 5 gange så høj som til ikke-pensionister

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Staten bruger i 2023 10½ mia. kr. på skattefri boligstøtte til pensionister (boligydelse). Boligstøtten er forskellig alt afhængig af, om man er pensionist eller ej, og den er langt mere attraktiv for pensionister.

En enlig folkepensionist uden opsparing kan få 3.300 kr. i boligstøtte pr. måned ved en husleje på 4.900 kr., jf. figuren. En ikke-pensionist uden børn med samme indkomst og husleje, kan få 700 kr. i boligstøtte. Dvs. her er boligstøtten til folkepensionister 4½ gange så høj som for ikke-pensionister.

Det forekommer ikke velbegrundet, at boligstøtten til pensionister skal være højere end til ikke-pensionister. Dette fremhæves også af Pensionskommissionen, som udgav deres rapport i 2022: ”Dertil kommer …  at det efter Kommissionens opfattelse ikke er hensigtsmæssigt, at en person i samme bolig og med samme indkomstniveau skal have mere tilskud til boligudgiften, blot fordi personen har krydset folkepensionsalderen.”

I tabellen nedenfor gennemgås beregningerne for boligstøtte til hhv. pensionister og ikke-pensionister. Den store forskel skyldes, at for ikke-pensionister (boligsikring) uden børn er der en regel om at boligstøtten ikke kan overstige 15 pct. af boligudgiften (betingelse 3). For pensionister er der ikke en sådan begrænsning.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk