Øget dagpengesats - et fejlskud

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Oppositionens og fagbevægelsens krav om højere dagpenge modarbejder målsætningen om at øge beskæftigelsen. Et øget dagpengeniveau vil isoleret set reducere incitamentet til at skifte ledighed ud med beskæftigelse og derfor øge ledigheden og manglen arbejdskraft på længere sigt. Et løft i dagpengeniveauet med 10 pct. (dvs. 1.520 kr. ekstra i dagpenge om måneden) vil således spise hele strukturgevinsten ved at halvere dagpengeperioden, som regeringen foreslog i forbindelse med efterårets forhandlinger om en arbejdsmarkedsreform. Selv et mindre løft i dagpengesatsen på 5 pct. vil kræve en reduktion i dagpengeperioden til 1 år, hvis regeringens krav om 20.000 ekstra personer i beskæftigelse på langt sigt skal opfyldes.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 106,8 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 106,8 KB

  Del denne side