Økonomisk gevinst ved 15 forskellige uddannelser

Type: Analyse
Table of contents×

Dette notat indeholder en liste over de økonomiske gevinster og beskæftigelsesmuligheder for 15 forskellige uddannelser. For uddannelserne beregnes den forventede timeløn, livsindkomst samt hvor stor en del af livet, der tilbringes i ledighed. I bilaget angives resultaterne for 152 uddannelser. Det fremgår, at aktuaruddannelsen er den uddannelse, der giver højest timeløn og livsindkomst. F.eks. forøges livsindkomsten efter skat med 72 pct. for en aktuar sammenlignet med at gå direkte fra gymnasiet til arbejdsmarkedet. Derimod medfører en filosofigrad en livsindkomst, der er mindre end, hvis man droppede den 5-årige universitetsuddannelse og fandt et arbejde efter gymnasiet. Det skyldes, at en person med en filosofigrad vil være arbejdsløs 18 pct. af arbejdslivet. CEPOS anbefaler, at unge, der skal vælge uddannelse, bliver gjort opmærksom på forventet indkomst- og ledighedsniveau for den uddannelse, de vælger samt dem, de fravælger.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 124,9 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 124,9 KB

  Del denne side