Øverste sammensatte marginalskat ender på 68 pct. efter skattereformen

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

CEPOS offentliggør d. 25. juli 2012 et notat om den sammensatte marginalskat efter den seneste skattereform. Beregningerne tager hensyn til marginalskatten på løn, indkomstaftrapningen af børnechecken samt moms og afgifter.

”Efter den seneste skattereform udgør den øverste marginalskat 57,9 pct., når man indregner indkomstaftrapningen af børnechecken. Tages der endvidere højde for betaling af verdens højeste afgifter kommer den øverste sammensatte marginalskat op på 68,2 pct. Topskatteydere, der ikke får aftrappet børnechecken, har en sammensat marginalskat på ca. 67 pct.  Dette er beregnet ud fra den gennemsnitlige forbrugssammensætning, hvor det gennemsnitlige indhold af moms og afgifter er 24,5 pct. Det er vigtigt, at man indregner afgifterne i den samlede marginalskat. Når afgifterne forhøjes, så kan der købes færre varer for en ekstra arbejdstime, fordi varerne i butikkerne bliver dyrere. Og det trækker incitamentet til at arbejde ekstra ned,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

”Tallene illustrerer, at de meget høje danske afgifter øger den sammensatte marginalskat betydeligt, og det er med til at hæmme arbejdsindsatsen. Selvom den nye skattereform reducerer skattetrykket med 7 mia. kr., og flytter ca. 275.000 danskere ud af topskatten, så reduceres den øverste marginalskat ikke. Tværtimod forhøjes den øverste marginalskat for personer, der berøres af indkomstaftrapningen af børnechecken, og der vil fortsat være 440.000 personer, der betaler topskat.  En sammensat marginalskat på 68 pct. reducerer arbejdsudbuddet for nogle af de mest produktive danskere, og den gør det svært at tiltrække dygtige udlændinge til det danske arbejdsmarked. Det illustrerer, at vi har brug for nye skattereformer. En sammensat marginalskat på 68 pct. er ikke konkurrencedygtig, og den er ikke forenelig med et behov for øget arbejdsudbud og øget produktivitet”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

”Faktisk kan marginalskatten blive væsentligt større end de 68 pct., hvis man køber et produkt, der indeholder højere afgifter end gennemsnitsvaren. Hvis man f.eks. arbejder ekstra for at købe en bil til 300.000 kr., bliver den sammensatte marginalskat 84 pct. Det skyldes, at afgiftsindholdet i en bil til 300.000 kr. er ca. 63 pct. De sammensatte marginalskatter ved køb af sodavand og øl er på hhv. 75 og 74 pct. Den sammensatte marginalskat ved køb af cigaretter er 92 pct. ”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS    

”Det skal bemærkes, at vismændene i deres rapport fra efteråret 2011 har fundet, at en forhøjelse af marginalskatten for de 10 pct. højest lønnede giver et mindre-provenu til staten. Fordi de højest lønnede reagerer meget kraftigt på høje marginalskatter. Det underbygger, at man kan reducere den øverste marginalskat uden noget stort provenutab. Tilsvarende må man forvente, at forhøjelsen af marginalskatten for de højtlønnede via indkomstaftrapningen af børnechecken ikke vil indbringe nogen budgetforbedring”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS 

Dette notat er muliggjort ved donation fra Kraks Fonden

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 464,7 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 464,7 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør