15 pct. pensionsfradrag løser samspilsproblemer i pensionssystemet

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS-forslag, der løser samspilsproblemet – et 15 pct. ekstra pensionsfradrag for ALLE. Fradraget gælder for pensionsindskud på op til 50.000 kr. Fradraget vil reducere den sammensatte marginalskat fra ca. 130 til 50 pct. for en 60-årig LO-lønmodtager.

”Det vil være oplagt at indføre et ekstra pensionsfradrag på 15 pct. for alle. Det vil løse samspilsproblemerne en gang for alle. Den sammensatte pensionsbeskatning reduceres med forslaget fra ca. 130 til 50 pct. for en 60-årig LO-lønmodtager. En LO-lønmodtager får 6.600 kr. i årlig skattelettelse, og arbejdsudbuddet øges med 3.500 personer. Provenutabet er på 8½ mia. kr. Gennemføres forslaget vil det lægge beslag på knap 1/4 af råderummet på 37 mia. kr. frem til 2025. Taget i betragtning af hvor vigtigt det er, at der er opbakning og tillid til pensionssystemet, så er det velbegrundet at anvende 1/4 af råderummet på et ekstra pensionsfradrag”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.  

”Når den sammensatte marginalskat er på 130 pct. for en 60-årig LO-lønmodtager i dag, er det fordi forrentningen spises op – og lidt til – af inflation, pensionsafkastskat, indkomstskat samt aftrapning af ældrecheck og pensionstillæg. Når man lægger nødder til side til vinteren, så mister man nogen af dem. Det er ikke en god forretning i dag. Hvis incitamenterne ikke ændres markant, må man forvente, at mange danske lønmodtagere vil reducere deres pensionsindbetalinger. Konsekvensen vil være mindre selvforsørgende pensionister og højere offentlige udgifter”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.  

Forslag i punktform:

 • Sammensat pensionsskat er i dag på 130 pct. for en 60-årig LO-lønmodtager
 • CEPOS foreslår nyt ekstra pensionsfradrag på 15 pct. for alle (gælder for maksmalt pensionsindskud på 50.000 kr.)
 • Det reducerer den sammensatte pensionsskat til 54 pct. for en 60-årig LO-lønmodtager
 • For en 50-årig LO’er reduceres pensionsskatten fra 86 pct. til 42 pct.
 • Bedre incitament til at tage et job: Gevinst øges med 4.000 kr. ved at gå fra overførsel til job med løn på 250.000 kr.
 • LO-arbejder får en skattelettelse på ca. 6.600 kr.
 • Marginalskatten sænkes med knap 2 pct.point for lav- og mellemindkomster
 • Forslaget koster 8½ mia. kr. Det foreslås at indfase forslaget i årene 2022-2025, idet råderummet vokser fra 13 mia. kr. i 2021 til 37 mia. kr. i 2025
 • Forslaget om 15 pct. ekstra pensionsfradrag løser samspilsproblemet i pensionssystemet.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 913,6 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 913,6 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør