2.200 flere praktikpladser ved at sænke elevlønnen med 5 kr. i timen

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS-analyse om, hvordan der kan skabes flere praktikpladser. I analysen beregnes det, at en reduktion i elevlønningerne på 5 pct. eller ca. 5 kr. i timen vil give 2.200 flere praktikpladser.

"Mangel på praktikpladser til elever på erhvervsuddannelserne udpeges ofte som et stort problem af fagbevægelsen, uden at der fremvises konkrete løsningsforslag. Vismandsrapporten fra 2014 konstaterer, at en nedsættelse af lønomkostningerne på 1 pct. vil øge antallet af praktikpladser med 1 pct. på sigt. På den baggrund vil en nedsættelse af lønomkostningerne med 5 kr. i timen øge antallet af praktikpladser med ca. 2.200 om året", siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

"I en international sammenligning er de danske timeomkostninger for elever markant højere end i lande med sammenlignelige erhvervsuddannelser. Eksempelvis er danske elever i fremstillingserhvervene omtrent dobbelt så dyre som i Tyskland, Østrig og Schweiz. Desuden er elevlønnen i gennemsnit næsten 3 gange højere end SUen. Problemet i Danmark er ikke så meget, at der er for få unge, der vil have en faglært uddannelse. Udfordringen er, at virksomheder ikke opretter så mange praktikpladser. Det hænger bl.a. sammen med, at omkostningerne ved at have elever ansat er meget høje", siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS. 

"Det anbefales ikke, at man øger det såkaldte AUB-bidrag for at finansiere et øget statstilskud til elevlønninger. Dette har 3F anbefalet. AUB-bidraget er en skat, som virksomheder i dag betaler, på ca. 2.800 kr. pr. ansat, og som medfinansierer nogle virksomheders elevlønninger.  En øget AUB-skat vil overordnet belaste virksomhederne og medføre lavere lønninger til danske lønmodtagere.", siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 758,7 KB
  Hent Filstørrelse: 750,1 KB
  Hent Filstørrelse: 878,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 758,7 KB
  Hent Filstørrelse: 750,1 KB
  Hent Filstørrelse: 878,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør