44.000 får forhøjet marginalskatten som følge af indkomstaftrapningen af børnechecken

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS offentliggør i dag et notat, der viser at 44.000 personer får højere marginalskat som følge af indkomstaftrapningen af børnechecken.

”Regeringen og forligspartierne har som en del af skattereformen foreslået at indkomstaftrappe børnechecken med 2 pct. for indkomster over 700.000 kr. Forslaget betyder, at 44.000 modtagere af børnechecken får forhøjet deres marginalskat fra 56,1 til 57,9 pct. I Fair Forandring opererede S og SF med, at 28.000 personer skulle betale millionærskat. Med den nye skattereform får knap 60 pct. flere en højere marginalskat end det, der var meningen med millionærskatten”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

”Denne forhøjelse af den sammensatte marginalskat vil reducere arbejdsudbuddet blandt nogle af de mest produktive danskere. Når nogle af de mest produktive danskere vil arbejde mindre, svækkes velstanden relativt meget. Det er meget uheldigt. Vi har faktisk brug for, at de meste produktive danskere arbejder ekstra”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

”Den umiddelbare budgetforbedring udgør knap 300 mio. kr. Ud fra Finansministeriets antagelser vil indkomstaftrapningen betyde, at de 44.000 personer gennemsnitligt vil arbejde mindre som følge af indkomstaftrapningen. Det mindre arbejdsudbud mv. vil reducere budgetforbedringen til godt 100 mio.kr. De økonomiske vismænd fandt i deres rapport fra efteråret 2011, at adfærdsvirkningerne af højere marginalskat er større end det, Skatte- og Finansministeriet lægger til grund. Hvis man beregner adfærdsvirkningerne ud fra det resultat, bliver budgetforbedringen af indkomstaftrapningen tæt på nul”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

”Min anbefaling er, at man fjerner forhøjelsen af den sammensatte marginalskat ved enten at sænke topskatten med 2 pct.point eller ved at fjerne indkomstaftrapningen. Finansieringen på 100 mio. kr. kan ske ved at skære i erhvervsstøtten eller ved at skære i væksten i det offentlige forbrug. Regeringen lægger op til at øge det offentlige forbrug med 30 mia. kr. frem til 2020”,  siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

”Venstres forslag om at øge kapitalindkomstbeskatningen er meget uheldigt. Det vil betyde mindre opsparing og færre investeringer, og det skader velstanden. Den Europæiske Centralbank har i en undersøgelse fundet at højere kapitalskat i Danmark giver mindre skatteprovenu til staten. Fordi højere kapitalskatter skader investeringer og velstand så meget”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 417,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 417,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør