7.000 indvandrere i job ved indslusningsløn

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

 

CEPOS-analyse om beskæftigelsespotentialet ved at etablere en indslusningsløn (startende på 70 kr. i timen) for ikke-vestlige indvandrere. Det fremgår, at en indslusningsløn på langt sigt kan øge beskæftigelsen med ca. 7.000 personer. Beregningerne er foretaget på baggrund af Rockwool Fondens data.

”Det danske arbejdsmarked har svært ved at integrere ikke-vestlige indvandrere. Beskæftigelsesgraden blandt ikke-vestlige indvandrere udgør i 2013 ca. 47 pct. mod 73 pct. for personer med dansk oprindelse. Det er en forskel på 26 pct.-point”,  siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Når integrationen ikke er bedre, skyldes det, at man i årtier ikke har håndteret en af de væsentligste integrationsbarrierer. I dag er mange indvandrere reelt ekskluderet fra arbejdsmarkedet, fordi de ikke kan producere svarende til mindstelønnen på ca. 110 kr. i timen. Kravene til den enkeltes produktivitet er simpelthen for store. Hvis man kun kan producere for 70 kr. i timen, er det svært at finde en arbejdsgiver, der vil betale 110 kr. i timen. En umiddelbart lav produktivitet for nogle indvandrere kan bl.a. skyldes, at de ikke har dansk joberfaring, har ingen eller få dansk-kundskaber mv. ”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Arbejdsmarkedets parter kan derfor med fordel etablere en indslusningsløn, hvor man kan få lov til at starte på 70 kr. i timen, og hvor målet er, at man i løbet af få år arbejder sig op på ca. 110 kr. i timen svarende til den nuværende reelle mindsteløn. Ideen er, at personer på indslusningsløn gradvist stiger i løn i takt med, at de bliver mere produktive, således at de i løbet af en kortere årrække kan deltage på det ordinære arbejdsmarked, hvor mindstelønnen er ca. 110 kr. i timen. Indslusningslønnen skal ikke dikteres af staten, men aftales af arbejdsmarkedets parter. Vores beregninger på baggrund af Rockwool Fondens data viser, at beskæftigelsen øges med 7.000 personer på langt sigt. Samtidig anbefaler vi, at man genindfører starthjælpen. Den vil sikre, at der er en forskel mellem at være i job på indslusningsløn  og på overførselsindkomst”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

”Jeg vil anbefale, at statsministeren efter valget, uanset om det er Løkke eller Thorning, indkalder til treparts-drøftelser med LO og DA med henblik på etablering af en indslusningsløn. Dette i erkendelse af at den nuværende model med løntilskud mv. ikke er en succes. Samtidig bør der nedsættes en indslusningsløns-kommission, der sideløbende med trepartsdrøftelserne skal analysere og vurdere forskellige former for indslusningsløn og beskæftigelsespotentialet. Erfaringer med integration i andre lande med mere fleksibel løndannelse skal også beskrives. Desuden skal kommissionen vurdere behovet for ændringer i ydelses- og skattesystemet i relation til indslusningsløn”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.     

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 341,9 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Carl-Christian Heiberg

  Chefkonsulent

  +45 81 75 83 34

  carl@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 341,9 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Carl-Christian Heiberg

  Chefkonsulent

  +45 81 75 83 34

  carl@cepos.dk