Alternativet til budgetskred siden 1993 kunne være en marginalskat på 40 pct. for alle

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Siden 1993 er det offentlige forbrug vokset betydeligt mere end de målsætninger som skiftende regeringer har haft. 

Under SR-regeringen var der en budgetoverskridelse på gennemsnitligt 120 pct., mens budgetskredet under VK-regeringen har været på 60 pct. For den samlede periode 1993-2005 har der været et budgetskred på ca. 50 mia.kr.

Hvis de skiftende finansministre havde overholdt deres budgetmålsætninger og råderummet var anvendt til lavere skat, kunne alle beskæftigede i Danmark have en marginalskat på 40 pct. i dag. Dermed ville den samlede beskæftigelse vokse svarende til 45.000 fuldtidspersoner. Budgetskredet på 50 mia.kr. svarer nogenlunde til Velfærdskommissionens skøn over det langsigtede underskud på de offentlige finanser på ca. 60 mia.kr.

Finansministeren opfordres til at indføre en permanent sanktionsmekanisme over for kommuner, der overskrider vækstmålsætningen. Det kan ske ved at bloktilskuddet automatisk reduceres i kommuner, der året forinden har brugt flere penge end det, vækstrammen giver plads til.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 38,1 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 38,1 KB

  Del denne side