Borgerne kan spare 2,0-2,6 mia. kr. årligt på affaldsområdet

Type: Analyse
Table of contents×

Pressemedelelse

CEPOS udgiver i dag en analyse, der viser, at der kan spares 2 til 2,6 mia. kr., hvis alle kommuner var lige så effektive på affaldsområdet som de billigste ti procent. Forskellene kan kun i meget lille grad forklares med forhold, kommunerne ikke er herre over - som f.eks. deres størrelse og befolkningstæthed. Det viser statistiske analyser foretaget af CEPOS (se det tekniske notat).

”De danske kommuner kan sammenlagt spare mellem 2 og 2,6 milliarder kroner ved at drive affaldsområdet lige så effektivt som de billigste 10 procent. Det svarer til at kunne sænke den gennemsnitlige kommuneskat med 0,2-0,25 pct. point,” siger Otto Brøns-Petersen, analysechef i CEPOS.

”I en gennemsnitskommune koster det 3.434 kr. om året at få hentet affald. Hvis prisen svarede til niveauet i de billigste kommuner, ville hver husstand i gennemsnit kunne spare 770 til 1.106 kr. om året. I de dyreste kommuner ville husstandene kunne spare helt op til 3.000 kr. årligt,” siger Otto Brøns-Petersen, analysechef i CEPOS.

”Der er betydelige forskelle på de priser, borgerne betaler for at få hentet affald i landets kommuner. Forskellene kan kun i meget lille grad forklares med forhold, kommunerne ikke er herre over - som f.eks. deres størrelse og befolkningstæthed. Det viser statistiske analyser foretaget af CEPOS. Analysen anbefaler derfor, at der tilrettelægges systematiske udbud af affaldsindsamlingen med fokus på effektivitet og lave omkostninger,” siger Otto Brøns-Petersen, analysechef i CEPOS.

Resume

Samlet set er der et effektiviseringspotentiale på 2,0-2,6 mia.kr., hvis alle kommuner var lige så effektive som de billigste ti procent. Kommunerne kunne sænke borgernes affaldsgebyrer i en størrelsesorden, der svarer til en nedsættelse af den gennemsnitlige kommuneskat på 0,2-0,25 pct. point. Hertil kommer, at der kan være besparelsesmuligheder også i de billigste kommuner, som kan løfte potentialet yderligere.

 • I en gennemsnitskommune koster det 3.434 kr. om året at få hentet affald (ved 52 tømninger om året). Tilsvarende koster det 3.039 kr. om året ved 14-dages tømning.1 Hvis prisen svarede til niveauet i de billigste kommuner, ville husholdningerne i gennemsnit kunne spare 770- 1.106 kr. eller 22-34 pct. om året.
 • I de dyreste kommuner er besparelsespotentialet per husstand op imod 2-3.000 kr. årligt, svarende til en årlig besparelse på 45-67 pct.
 • Det anbefales, at der tilrettelægges systematiske udbud af affaldsindsamlingen med fokus på effektivitet og lave omkostninger.

Der er betydelige forskelle på de priser, borgerne betaler for at få hentet affald i landets kommuner. Forskellene kan kun i meget lille grad forklares med forhold, kommunerne ikke er herre over - som f.eks. deres størrelse og befolkningstæthed. Det viser statistiske analyser foretaget af CEPOS (se ’Affaldsanalyse 2022 – teknisk notat’).

Samlet set er der et effektiviseringspotentiale på 2,0-2,6 mia.kr., hvis alle kommuner var lige så effektive som de billigste ti procent.

Se hvad husstande i din kommune kan spare

Læs analysen her.

Læs det tekniske notat her.

Denne analyse er en del af ”Projekt 3%.” Projektet har til formål at identificere reformer, der kan hæve den økonomiske vækst i Danmark til 3 pct. årligt de næste ti år. Projektet er støttet af Kraks Fond og af Novo Nordisk Fonden. (NNF20SA0066299)

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 346,0 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk

  Line Andersen

  Økonom

  +45 22 27 17 21

  line@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 346,0 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk

  Line Andersen

  Økonom

  +45 22 27 17 21

  line@cepos.dk