Cameron-plan i Danmark ville betyde 44.000 færre offentligt ansatte

CEPOS offentliggør i dag et notat om Cameron-regeringens konsolideringsplan med særlig fokus på planen om, at nedbringe antallet af offentligt ansatte med 490.000 personer frem mod 2015.  

“De danske politikere bør skæve til England og lade sig inspirere af Camerons genopretningsplan. En del af Cameron-planen er at nedbringe den offentlige beskæftigelse med 490.000 personer. Konverteres denne besparelse til danske forhold, svarer det til, at den offentlige beskæftigelse skal reduceres med 44.000 personer frem mod 2015. VK-regeringens genopretningsplan nedbringer ikke den offentlige beskæftigelse, og det er der behov for efter de seneste års kraftige offentlige jobvækst. Ellers bliver det for svært for private virksomheder at vokse,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Skaleringen af Cameron-planen til danske forhold foretages ud fra, at den engelske økonomi er ca. 11 gange så stor som den danske. 

“44.000 færre offentligt ansatte frem til 2015, svarer til 8-9.000 personer færre ansatte om året. Det kan ske uden væsentlige afskedigelser. Der er nemlig omkring  60.000 personer, der årligt forlader den offentlige sektor som følge af efterløn, pensionering eller jobskifte til det private.  En reduktion i antallet af  fuldtidsbeskæftigede offentligt ansatte på 44.000 personer vil indebære, at antallet kommer ned på samme niveau som i 2002 omkring regeringsskiftet,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.
 
“En reduktion i antallet af offentligt ansatte på 44.000 personer vil forbedre de offentlige finanser med 22 mia. kr. Det vil sikre holdbarhed på de offentlige finanser og give et råderum til vækstfremmende tiltag som lavere topskat og selskabsskat,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 312,4 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 312,4 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør