CEPOS: Effekter af SU-reform og lavere topskat på forskellige uddannelsesgrupper

Type: Analyse
Table of contents×
CEPOS-analyse med beregninger af effekten af reduceret SU og lavere topskat på forskellige uddannelsesgrupper. Specifikt regnes der på 5,5 pct.point lavere topskat (jf. Løkkes regeringsgrundlag) og et bortfald af SU på kandidatdelen. Beregningerne er udført af CEPOS på baggrund af Danmarks Statistiks personregistre.

CEPOS udsender i dag en analyse med beregninger af effekten af reduceret SU og lavere topskat på forskellige uddannelsesgrupper. Specifikt regnes der på 5,5 pct.point lavere topskat (jf. Løkkes regeringsgrundlag) og et bortfald af SU på kandidatdelen. Beregningerne er udført af CEPOS på baggrund af Danmarks Statistiks personregistre.

”En person med en lang videregående uddannelse får en fremgang i rådighedsbeløbet på 314.000 kr. gennem livet, hvis topskatten lettes med 5,5 pct.point. Hvis SU’en fjernes på kandidatdelen på universitetet og afløses af en tilsvarende lånemulighed, så vil det isoleret set reducere livsindkomsten for en universitetsuddannet med 123.000 kr. Hvis de to forslag kædes sammen - fordi lavere SU kan medfinansiere lavere topskat -  vil en person med en universitetsuddannelse få en samlet gevinst over et livsforløb svarende til 191.000 kr. For en person med en mellemlang uddannelse er der en gevinst på knap 70.000 kr. gennem livet”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Forslaget vil betyde, at flere unge samlet set vil tage en videregående uddannelse og navnlig en lang videregående, da den relative gevinst herved øges i forhold til at stoppe uddannelsesforløbet efter gymnasiet. Desuden vil reformen indebære, at det bliver mere attraktivt at tage netop de uddannelser, der giver en høj løn og lav ledighed. Produktivitetskommissionen fandt i deres rapport, at unge i dag i stor udstrækning søger ind på uddannelser, der giver en lav løn og høj arbejdsløshed. Det bidrager til at trække produktiviteten ned. Den lavere topskat vil bidrage til at rette op på dette, fordi lavere topskat gør det mere attraktivt at vælge uddannelser, der giver en høj løn”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 263,5 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 263,5 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør