Danmark har udsigt til den laveste vækst i OECD i perioden 2008-12

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Ifølge OECDs seneste mellemfristede fremskrivning for de 30 OECD-lande vil Danmark få den laveste økonomiske fremgang (1,1 pct. årligt) i perioden 2008-12. Det skyldes, at der fremadrettet ikke længere kan forventes et bidrag til velstandsfremgangen fra vækst i beskæftigelsen. Dermed er mangel på arbejdskraft årsag til, at Danmark i prognosen oplever den laveste vækst i OECD. 

I dette notat udarbejdet i forbindelse med CEPOS' flexicurity-konference påvises, at hvis væksten i Danmark skal op på en normalvækstrate på 2 pct., kræver det et vækstbidrag fra øget beskæftigelse på knap 1 pct. årligt (ca. 25.000 personer). I løbet af perioden svarer det til 125.000 personer. Dvs. politikerne skal levere reformer svarende til ca. 125.000 personer, hvis de ønsker en vækst i dansk økonomi, der svarer til gennemsnittet de seneste 25 år. Det kan hjælpes på vej ved at lette marginalskatten på arbejde, så det bliver mere attraktivt at øge arbejdstiden (Danmark har den 6. korteste arbejdstid i OECD). Herudover kan der flyttes personer fra overførselsindkomst til beskæftigelsen. Fx ved at dagpengeperioden reduceres fra 4 til 1 år og ved at stoppe tilgangen til efterløn i 2009.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 346,9 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 346,9 KB

  Del denne side