Danmark har udsigt til næstlaveste økonomiske vækst i OECD frem til 2025

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

I den seneste Economic Outlook har OECD udarbejdet en mellemfristet fremskrivning for perioden 2012-2025 for de 31 lande. Forventningerne fra OECD er, at Danmark står til en årlig realvækst, der er betydeligt lavere end gennemsnittet i både Euro-land og OECD. Faktisk er det forventningen at Danmark får den næstlaveste vækst frem mod 2025. Den forventede lave vækst vil nødvendigvis få negative konsekvenser for den danske velstand relativt til omverdenen.

“Det er et helt utilfredsstillende vækstbillede, og derfor bør regeringen fremlægge reformer, der øger den langsigtede vækst. Væksten kan øges gennem højere produktivitet eller øget beskæftigelse. Hvis vi skal have en vækst som i Euro-land frem mod 2025, kan det ske ved at øge den strukturelle beskæftigelse med 190.000 personer. Hvis vi skærper ambitionerne til, at vi vil have samme vækst som i OECD, kræver det derimod reformer svarende til, at yderligere 80.000 skal ud på arbejdsmarkedet – altså en forøgelse af den strukturelle beskæftigelse på 270.000 personer,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Væksten kan blandt andet øges ved, at de danske beslutningstagere iværksætter en række arbejdsmarkedsreformer.

“Det kræver reelt, at Folketinget afvikler efterlønnen, hvilket øger beskæftigelsen med ca. 70.000 personer. Herudover kan man gennemføre en yderligere afkortning af dagpengeperioden fra to til et år. Det giver 13.000 ekstra beskæftigede.  Desuden vil en reduktion i marginalskatten til 30 pct. udvide arbejdsudbuddet svarende til ca. 80.000 personer. Endvidere ligger der et yderligere potentiale i reform af folkepension, SU og førtidspension,” siger Mads Lundby Hansen.

Ifølge CEPOS’ cheføkonom bør reformerne suppleres med initiativer, der løfter produktiviteten.

“OECD har fundet, at lavere selskabsskat øger produktiviteten, fordi den lavere selskabsskat gør det mere attraktivt for virksomheder at investere i ny teknologi mv. Derfor bør regeringen sænke selskabsskatten. Herudover kan man privatisere offentlige selskaber. Erfaringer peger på, at private virksomheder på konkurrencemarkeder er 20 pct. mere effektive end offentlige monopoler. Privatiseringer kan dermed også øge produktiviteten. Herudover bør det være mere attraktivt at uddanne sig og tage de udannelser, der giver højere løn og beskæftigelse. Det kan hjælpes på vej ved lavere marginalskat,”  siger Mads Lundby Hansen.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 346,9 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 346,9 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør